24 mars 2009

Vårt Klimat

Klas Eklund har skrivit boken "Vårt Klimat". Denna bok är mycket läsvärt. Den är en av de mest välillustrerade böcker jag har läst och dess faktarutor tillför verkligen något!

Sammanfattningsvis så drivs tesen att ett globalt klimatavtal i Köpenhamn, COP 15, är viktig, men inte särskilt trolig. Det är dock viktigt att riktlinje dras upp och att USA, EU och Japan i alla fall kommer med. Sedan gäller det att få med Kina och Indien med så snabbt som möjligt.

Att insatserna görs där det är billigast är också en tes som förs fram, både nationellt och globalt. I den Klimat- och Energiproposition som lades fram förra veckan av regeringen var andelen av de utsläppsminskningar som budgeteras utanför landets gränser ca 30%.

Det behöver både satsas på utsläppsminskningar och klimatanpassningar runt om i världen, men de fattiga kommer att drabbas mest.