1 oktober 2009

Företagsamma människor

Om man flyttar från sin by, sin stad, sin region, sitt landskap eller sitt land för att studera, arbeta eller för sitt eller familjemedlemmars liv är man företagsam på något vis. Dessa människor tar i olika omfattning ett mer eller mindre frivilligt beslut att skapa sig ett liv någonannanstans på ett annat sätt - de våga lämna tryggheten/eller ta avstamp i osäkerheten. En flytt, en resa och utmaningar ut i det okända.Vis av erfarenhet från motgångar och framgångar.

De tar med sig sina upplevelser, sin dialekt, sitt språk, sina värderingar och sin kultur - en del kan man "fila till" för att bli förstådd och passa in, andra delar tar vi kraft ur för att bygga upp vårt eget personliga varumärke; från värderingar, nätverk, kunskap, erfarenhet och färdigheter Ansvaret att försöka förstå ligger hos oss alla. Med ett finmaskigt nät av färdigeter, erfarenheter och kunskaper, tillsammans med personer som "korsat vår väg på livets stig" och gjort intryck och påverkat oss, skapar en plattform att ta avstamp från och skapa våra unika egenskaper och konkurrensfördelar.

Alla lika alla olika! Det är likheterna som binder oss samman, men det är i nyfikenhet och i olikheterna, som utmaningarna finns, värdena byggs och utveckling sker - om vi vågar vara nyfikena, respektera och mötas för att anta utmaningar tillsammans, som familj, skolklass, arbetsteam, företagare eller land!