31 juli 2012

Hur öppet är vårt svenska samhälle?

Jag har funderat på det här en del. Inte minst under Almedalen - jag tror att för vissa företag och organisationer kan "alkohol"-listorna vara som en skänk från ovan för att kunna fingallra. Men samtidigt är Almedalen något av det finaste vi har!

Motsatsen till detta skulle då vara Tennisveckan i Båstad - som är något av det mest slutna i arrangemangväg. Jag lade stor energi på att finna arrangemang som sändes över nätet eller kan ses i efterhand - men inga sådana fanns (se tidigare blogginlägg).

Under Almedalen var det ca 18% som sändes och Telia hade satsat extra för att göra det möjligt.

I går skrev jag en blogg om tankesmedjorna. Dessa var aktiva med Almedalsarrangemang:
(Källa: Resumé i Almedalen nr1)
Fores 10
Global Utmaning 5
Arbetarrörelsens tankesmedja 3
Arenagruppen 3
Timbro 1
Den Nya Välfärden 0
Neo 0

Almedalen handlar ju mycket om samtalet, diskussionerna och att försöka påverka. Hur många PR-byråer finns det? 36 är medlemmar i Sveriges Kommunikationsbyråer, Komm!

Hur öppna är dessa företag? Det enda som jag vet av de stora som är öppna med sina uppdragsgivare är Westander! Varför är det så? Ligger det en fara för demokratin att det är på detta sättet?


Läs Westanders PR-handbok!

Några andra PR-företag är:

COHN & WOLFE08-402 27 00
GRAYLING08-527 808 00
GULLERS GRUPP08-679 09 40
HALLVARSSON & HALVARSSON 08-407 20 00
JKL08-696 12 00
JUNG08-410 556 50
KREAB GAVIN ANDERSON08-506 452 00
MSL STOCKHOLM08-550 511 00
PRIME08-503 146 00
SPRINGTIME08-506 017 00

En relevant fråga/uppmaning som Westanders ställer i sin PR-handbok: "Innan ni eventuellt anlitar Westander, föreslår vi att ni också kontaktar andra pr-byråer. Valet av pr-byrå är viktigt. Be därför gärna om både möten och offer- ter. Kontakta inte bara de av pr-byrån angivna referenserna, som alltid är nöjda, utan begär en lista över alla byråns upp- dragsgivare och välj själva vilka ni vill kontakta."

Eftersom dessa företag arbetar med PR så räknar jag med att alla av er läser denna blogg. Se vem av er som är snabbast i semestertider?
Skriv inlägg, ring mig 070-644 6224, eller e-posta!Vi är alla i förtroende-branschen!

Hur hanterar vi våra pengar? Jag fick anledning av att fundera över detta i går när jag fick höra om  Tillväxtverket (DN, 2012-07-30)!

En fråga jag tycker man ska ställa sig är vilken kultur vi har inom företaget, myndigheten och organisationen.

Personligen har jag endast arbetat inom det privata näringslivet och jag har alltid varit noga med att bo och äta - på samma nivå som jag privat bo på hotell eller gå på restaurang.


Det finns helt klart sådant som jag reagerar på av hur Tillväxtverket har hanterat pengar - Tillväxtverket är en stödorganisation för att stimulera företagande och de är också i förtroende branschen.

Kan bli lite konfunderad över de svar som jag hört från ledande befattningshavare inom Tillväxtverket och att de inte har något pressmeddelande som berör detta. Frågan är hur klara dessa regler egentligen har varit. Det hade varit intressant att se hur deras regler för intern- (internpolicy)och externrepresentation ser ut.
Tillväxtverket har enligt SVD 300 medarbetare, seminarier och representation har varit 7,5 miljoner, vilket är ca 25.000 sek/person. Till detta kommer 9,0 miljoner för internutbildningar och konferanser, vilket ger 30.000 sek per anställd.

Vilket uppdrag har Tillväxtverket (från deras hemsida)?
"Vi skapar möjligheter för företag och regioner
Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt.
Tillväxtverket är en nationell myndighet med cirka 350 medarbetare på nio orter. Generaldirektör är Christina Lugnet.
Våra viktigaste redskap är kunskap, samverkan och finansiering. Tillväxtverkets budget för 2012 är cirka 3,7 miljarder kronor."
Så man undrar ju vem som har rätt?

Visst kan detta vara en ledarskapsfråga, en kulturfråga - saker och ting har i bland en tendens att bara "rinna på". Därför är det otroligt viktigt att ledarna i en organisation föregår med gott exempel. Tanken kan ju tänkas om Ingvar Kamprad hade betett sig likadant med sina/IKEAs pengar? 
Nu ska det utredas - verkar vara en strategi god som någon - men frågan är ju vad som händer sedan. Vad har konsekvenserna blivit för AP-fonderna? och för Arbetsförmedlingen.
Hur mycket pengar (av våra skattepengar) används inte nu för att rida ut stormen?
Vem sätter reglerna för intern- och externrepresentation för en myndighet?
Hade nog förväntat mig att det hade kommit något typ av pressmeddelande från Regeringen angående frågan?
Är det ett "spel" med vårat förtroende?
SVD, DN, SVT, TV4( kl. 06.20), Expressen

30 juli 2012

Här tänks det så att det knakar!

Det finns i dag 49 tankesmedjor i Sverige - visar här Resumé i Almedalen nr1 (1 juli 2012) med tillägg av de länkar jag fann:
Viktigt också att veta vilken som står bakom det material som publiceras.

"Storsmedjorna"
Fores
Timbro/Stiftelsen Fritt Näringsliv
Arena
SNS
Arbetarrörelsenstankesmedja
Neo

Den Nya Välfärden
Den Nya Välfärden Företagskontakt
Global Utmaning

Makten över samhällsidéerna - En granskning av de svenska tankesmedkorna (2010 - genom Dagens Arena)

"De mindre tankesmedjorna"
Interfem
Tobaksfakta
Sektor3
Axess

Movium
Juliagruppen
Fjärde tankesmedjan
Tankesmedjan 60+
Cogito
Glokala tankesmedjan
Automathink
Liberalerna
Tänkubator
Tankesmedjan Konflikt
Tankesmedjan Det Osynliga
Tankesmedjan Gq
PBW Tankesmedjan
Seglora tankesmedja
Captus
Leading Health Care
Golfens tankesmedja
Frivärld
Tankesmedja för friluftsliv
Jämställdhetsakademin
Tryckfrihetssällskapet
Nationell tankesmedja för kollektivtrafikbransch
Friends of Europe
Civitas
Eudoxa
Frihetssmedjan

Tankesmedjan Skaraborg
Tankesmedjan Nynäshamn
Hästnäringens Ungdomssatsning
Kung11ans tankesmedja
Tankesmedjan Akvedukt
New Renaissance Network
Chaphaminstitutet
Bertil Ohlininstitutet
Almagruppen

Vad jag inte direkt få greppet av är vad definitionen för en tankesmedja är?


Wikipedias definition är:
"En tankesmedja är en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen. Ofta är tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti,arbetsgivarorganisation eller fackförening.

Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina idéer och tankar till allmänheten. Jämför med lobbying".
"Tankesmedja är också en vanlig beteckning på oberoende institut vars verksamhet är mer policyorienterad än renodlade forskningsinstitut. Dessa institut kan vara avsevärt större, och ha en mer vetenskapligt präglad verksamhet än de tankesmedjor som existerar i opinionsbildande syfte. Vissa institut, såsom amerikanska RAND Corporation åtjuter mycket högt anseende och anses inte representera politiska partsintressen. RAND är sannolikt den ursprungliga förebilden för senare think tanks."


Är tankesmedjor - särintressen? Enligt mig är ett "särintresse" - en organisation som vägra att se helheten utan främst företräder - en enskilld grupp.


Vad säger Wikipedia:
"Ett särintresse är en grupp av människor eller en idé inom politiken som står för ett förslag som är speciellt ägnat att gynna en begränsad grupp människors intressen (oftast de själva) snarare än samtliga människors intresse."
Viktigt är att ni har bra koll på vem eller vilka som står bakom respektive tankesmedja? 
Vem företräder henne?
OM ingen företräder henne -
VARFÖR
ska hon då lyssna på er?

Vilket ansvar ta elektronikindustrin?

Jag har i flera år ägt en Macintosh och med åren gått över till PC och nu tillbaka till Apples produkter med en IPhone och en MacBook Pro.

Den senaste tiden har jag funderat en hel del:
- Varför är det så dåliga batterier till deras produkter?
- Varför finns det ingen som ansvarar för hållbarhetsfrågor i Sverige på Apple?
- Varför är Apple, Facebook och Google så svåra att nå?
- Varför är inget av dessa företag med i UN Global Compact?
- Är hållbarhet viktigt för dessa "världsledare" och deras kunder - eller tror de att vi kan kommunicera oss ur detta?

Elektronik innehåller tungmetaller som bly, kvicksilver och beryllium. Kommunikationen med återvinningsföretag är viktigt för att detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö även i Sverige!

Frågorna är många - svaren så få?

Vilken betydelse har mänskliga rättigheter för dig och ditt företag?

Många kanske undrar vad UN Global Compact är?Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights.
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.


Labour Standards

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining.
Principle 4: Businesses should uphold the elimination of forced or compulsory labour.
Principle 5: Businesses should uphold the effective abolition of child labour.


Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges.
Principle 8Businesses should undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.
Principle 9Businesses should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.De första svenska företagen som anslöt sig till UN Global Compact var:
1) Volvo Car Corporation2000/07/26
2) LM Ericsson*, 2000/07/26
3) H & M, Hennes & Maurit...*, 2001/02/16
4) Skanska AB2001/10/18
5) AB Volvo Group*, 2001/12/24
6) Axfood AB2002/03/07
7) AB Electrolux2002/03/27
8) Xylem Water Solutions AB2002/06/10
9) Swedbank*, 2002/07/09
10) Folksam2002/08/31

* = Dessa företag har jag valt att investera i pga att de verkar vara bra företag, som har miljö, samhällsansvar och resultat på allvar.

Men visst borde fler svenska företag kunna ansluta sig till UN Global Compact?
I dag är 139 svenska företag och organisationer med.
257 danska företag och organisationer,
41 finska företag och organisationer,
65 norska företag och organisationer.När jag investerar i ett företag tittar jag på företagets kärnvärde, miljö/klimatarbete/hållbarhetsarbete, sociala ansvar, deras företagskultur och vilket ekonomiskt resultat de har gjort.

29 juli 2012

Köpte min första bok på City Gross!

Blir allt positivt överraskad när jag inser att jag har gjort ett kap, 174 sek på Adlibris och 150 sek på Citygross, vilket blir   -14%. Vem hade trott det?

Boken heter "MATUPPRORET - Vägen till god och näringsrik mat på skolor, sjukhus och äldrevård" av Camilla Sparring.

Vad är det egentligen för mat som serveras våra barn, våra sjuka och våra äldre? Det var annat på Otto Vilhelms tid! Otto Vilhelm var över i Nordamerika, men kom sedan tillbaka med erfarenhet, kunskap och färdigheter, som används än in i våra dagar.

Boken innehåller många intressanta påpekanden och hur man kan gå till väga om man vill ha till en förändring.

Länklista:
Bert Karlsson
Biodynamiska föreningen
Bondens egen marknad
Camillas Matuppror
Carola Magnusson
City Gross
Ekologiska lantbrukarna

Hej då GMO, nätverket
Hela Sverige ska leva
KRAV
Kost och näring
Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA
Livsmedelsverket
Miljöstyrningsrådet
MSC-märkt fisk
Naturskyddsföreningen
Omställning Sverige
Rättvisemärkt
Saltå kvarn

Slow Food Sverige
Studiefrämjandet
Soltech Energy
Stabergs Trädgårdscafé
Svenska hushållssällskapet
Sveriges konsumenter i samverkan
Äkta vara
1.6 miljonerklubben
2.6 miljonerklubben

Vad vi äter är viktigt, hur vi rör oss är viktigt och hur nyfikna och kunskapstörstande vi är är viktigt! Det är viktigt att vi gör det vi mår bra - i tillräckliga mängder.

Är detta framtiden?

Vivitar
Blir helt förundrad - hur tänker man när man släpper en sådan kamera på marknaden- Vivitar
Går det att ladda batterierna?

Vad ska man ha den till - "digital engångskamera"? Varför säljs den av Expert?
Funderade och letade en del på Expertshemsida, vilken miljö- och kvalitetspolicy de har, men finner inget? Vilken uppförandekod har de?

Går det att åter använda dem?

28 juli 2012

Det händer något när vi går över gränser!

Jag är allt en stolt lantis, som har förmånen att Växa upp i Växjö och nu bo i Stockholm. En resa som jag har lärt mig mycket av.

Jag tror mycket på att du utvecklas av att göra saker du inte gjort förut, att samarbeta med andra och att lära mig av mina misstag.Att åka själv cykla själv, att ta bussen, att ta tågen själv - att resa utomlands för första gången utan föräldrarna - allt detta är utveckling.

Att flytta hemifrån, köpa sin första lägenhet eller att starta sitt första företag.

Att ta små, små små steg framåt och få nå mål - att göra detta tillsammans med någon är som att resa till fjärran länder!


Tillsätt en kriskommission NU - infrastrukturen måste få ta plats!


På en och en halv timma kommer du till Kalmar, Jönköping och Karlskrona från Växjö. I Stockholm så handlar det alltid om "SL vill, SL kan, SL gör"? SL är faktiskt ett av Stockholms största problemområden. 

Det bra med SL - är att jag hela tiden utvecklas genom att titta på hur man inte ska göra! Hårddrar man det så är infrastruktur en kritisk fråga som börja ge Sverige problem.

700.000 TACK - är en fantastisk kampanj om det legat något bakom det!


Småländskt entreprenörskap finns överallt!En kväll som jag sent kommer att glömma!

När är en "kov" som godast? "Vaer gang!" Lika självklart som att kunna bada är det att kunna grilla en härlig sommar kväll.Visst är det fantastiskt att träffa människor som brinner - Johan - han brinner för bilar. "Strandloppan" har han byggt utifrån en  VW-plattform. Till och med jag kan bli inspirerad av detta.

Hoppas att vi ska kunna ta fram en elbil som klarar över 20 mil utan laddning.


Bilderna får tala för sig själva! Med en otroligt varierande natur!


Det totala lugnet är verkligen ro-ingivande - helt fantastiskt! Att åka över markerna i en "strandloppan" är speciellt.

Här i bygderna finns det mycket entreprenörskap - till vänster om grinden ser ni en korg för freesbee-golf. Det finns också fotbollsgolf, vatten-rutsch-bana, utsiktstorn, pub med storbildsskärm och stuguthyrning.


I den kapade-SL-bussen, "Lövshult-expressen", så körs deltagare ut i markerna till olika typer av aktiviteter. Med vissa förberedelser så skulle Lövshult kunna få OS 2020?