26 mars 2010

Vision Sverige 2020-2025

Talas det för lite visioner i Sverige? Vilka visioner har våra politiska ledare för Sverige?
Vilken skola behöver vi i framtiden? Hur kan Sverige bli BÄST på... Vad vill du / vi vara bäst?

Hur vill vi att Sverige 2.2025 ska se ut?

Det är inte lätt att få några svar på dessa frågor ens när man frågar? Den 30/3 kommer svaren från riksdagspartierna att presenteras.

Jag kommer att titta nämare på läroplanerna för förskolan/grundskolan/gymnasiet och förslaget till ny lärarutbildning. Detta kommer att ske under början av april!

I förra veckan så var "Tillväxtdagarna i Åre" och nu ger SVT Forum möjlighet att se dessa föreläsningar - låt oss starta här!

"Tillväxtdagarna"

Del 1
http://svtplay.se/v/1937932/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_1?sb,k108208,3,f,-1

Del 2
http://svtplay.se/v/1937967/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_2?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1937932/sb,k108208,3,f,-1

Del 3
http://svtplay.se/v/1937978/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_3?sb,k108208,2,f,-1

Del 4
http://svtplay.se/v/1938776/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_4?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1937978/sb,k108208,2,f,-1

Tillväxtdagarna i Åre, del 5 - Generationsväxlingen
http://svtplay.se/v/1938804/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_5_-_generationsvaxlingen?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1938835/sb,k108208,2,f,-1

Tillväxtdagarna i Åre, del 6 - Hållbar
tillväxt

http://svtplay.se/v/1938835/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_6_-_hallbar_tillvaxt?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1938804/sb,k108208,2,f,-1

Tillväxtdagarna i Åre, del 7 - Välfärd som tillväxtmotor
http://svtplay.se/v/1938873/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_7_-_valfard_som_tillvaxtmotor?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1938873/sb,k108208,2,f,-1


Tillväxtdagarna i Åre, del 8 - Ledarskap

http://svtplay.se/v/1938888/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_8_-_ledarskap?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1938873/sb,k108208,2,f,-1


Tillväxtdagarna i Åre, del 9

http://svtplay.se/v/1938897/svt_forum/tillvaxtdagarna_i_are__del_9?sb,k108208,1,f,-1


Våga tänka de nya tankarna, våga sätta upp mål och måla upp visioner för framtiden.

22 mars 2010

World Water Day 2019 / Världsvattendagen 2010

Vatten är livsviktigt!
I Stockholm betalar vi ca 6 kr/m3 i Honduras ca 1 kr/liter, alltså 1000 kr/m3. Denna kostnad får fattig som rik betala, men de allra fattigaste klarar de inte, vilket innebär att de får skaffa vatten på annat sätt!

En okolsyrad vatten på Pressbyrån kostar 20 kr/o.5 liter motsvarande från jkranen kostar 0.003 kr/liter. Det är en skillnad på 7000 gånger! Är kranvattent för billigt? Hur se vi till att kvaliteten är lika bra i framtiden och hur underhåller vi vattenledningar och skydda vattentäckter?

World Water Day 2010 Website:
http://www.worldwaterday2010.info/

Världvattendágens hemsida:
http://www.vattendag.org/aktiviteter2010.html

20 mars 2010

Vatten - inte bara vanligt vatten!

Vatten är livsviktigt!
I Stockholm betalar vi ca 6 kr/m3 i Honduras ca 1 kr/liter, alltså 1000 kr/m3. Denna kostnad får fattig som rik betala, men de allra fattigaste klarar de inte, vilket innebär att de får skaffa vatten på annat sätt!

En okolsyrad vatten på Pressbyrån kostar 20 kr/o.5 liter motsvarande från jkranen kostar 0.003 kr/liter. Det är en skillnad på 7000 gånger! Är kranvattent för billigt? Hur se vi till att kvaliteten är lika bra i framtiden och hur underhåller vi vattenledningar och skydda vattentäckter?

Måndagen den 22 mars hålls Världsvattendagen på World Trade Center i Stockholm, Aquaria Vattenmuseum och Stockholms universitet.
Detta tjuvstartar med:

Lördag 20 mars på Centralstationen med Svenska Kyrkan under parollen "Ta ett glas med Svenska kyrkan"
http://stgoran.sv.internetborder.se/nyhetsarkiv/vattendagpacentralen.5.8c40fa126730d3c5b800041975.html

Söndagen 21 mars så han du lyssna föreläsningar om Östersjön på Sjöhistoriska museet.
http://www.sjohistoriska.se/Aktuellt/varldsvattendagen.aspx

Måndagen 22 mars
Aquaria Vattenmusuem, måndag 22 mars: Extra öppet för att fira Världsvattendagen med föredrag och vattenaktiviteter.
http://www.vattendag.org/pdf_vvd10/Aquaria_program.pdf

"Rent vatten för global utveckling - en prioriterad politisk fråga?" Arrangör Swedish Water House på World Trade Center
http://www.swedishwaterhouse.se/opencms/en/seminars/upcoming/seminar.html?id=321

TEMA 2010: Vattenkvalitet på Stockholms Universitet, Aula Magna
http://www.vattendag.org/pdf_vvd10/gymnasieprogram_su_vvd10.pdf


"EPA Water Quality Video Submission"
http://www.youtube.com/watch?v=tLgSCLP7NS4