8 april 2010

4 trista saker med TV4

Har gått och blivit lite små uppretad på TV4 under den senaste tiden! Nu i påskhelgen så tipsade mig brossan om "Solsidan" och bra det var. Gick in och såg bara några minuter på programmet - där ljud och bild inte hänger med och tyvärr bara 1 av 9 sända avsnitt ligger kvar! De kan säkert klaga på min uppkoppling, men som tur är så fungerar SVTPlay alldelses utmärkt. TV4 hänger helt enkelt inte med! De lever i "den gamla tiden" när jag inte hade något val när jag ska se program.

När det sände Robinson så var jag till att börja med med i deras Facebook och Twitter satsning, men det slutade med allt för lågt engagemang från TV4 - så jag gick ur! TV4 hänger helt enkelt inte med!

I går var jag ute på internet efter att ha hört att ett program Göta kanal 3 – bakom kulisserna Visades 76 gånger på TV4 och TV4 Plus - detta är lite horribelt och konstigt gjort mot oss tittare! Var som gjorde mig ännu mer konfunderad var när jag inte fann någon som hellst information om granskningsnämndens beslut på TV4s hemsida! (SE GRANSKNINGSNÄMNDENSBESLUT)
Överallt men inte på TV4, tex:
DN
MOVIEZINE
Affärsvärlden
SVT
TV4 hänger helt enkelt inte med!

Så för att TV4Play strular, sociala medier används med "vänsterhanden och granskningsnämndens beslut inte kommenteras på hemsidan - kontaktade jag TV4 idag!
...och jag hade tur! Det var onsdag mellan 10-12 så TV4Tittarombudsman hade telefontid! (han kan inte ha en lätt uppgift - tycker lite synd om honom) För han var superstressad trots att det var telefontid och trots att "inga ringer".

Jag tycker att jag som tittare på TV4 inte tass på allvar! Ni har så mycket att lära er av SVT, som också tar ett samhällsansvar!

Om TV4 hänger med och vårda sitt varumärke - borde ni kommentera denna blogg och visa att ni använder sociala medier?

6 april 2010

Skolan & Framtiden!

Finns det något som påverkar våran framtid mer än vår skola? Jag har nu läst boken "Creating Tomorrow´s Schools Today" av Richard Gerver och jag kan verkligen rekommendera denna bok! Den lyfter fram viktiga frågor om hur vi utbildar våra barn och ungdomar för framtiden. Det är allt ett stort ansvar vi har och hur tar vi det ansvaret?

Inom skolan pågår runt om i världen ett arbete att anpassa skolan för framtiden också i Sverige! Grundskolan fick sin läroplan 1962, 1969, 1980, 1994 och gymnasiet fick läroplan 1970, 1994
Läroplan fastställs i Sverige av Sveriges riksdag. Läroplanen anger de värden som skolan ska bygga sin undervisning på och de mål som ska genomsyra undervisningen (strävansmål) och de mål som eleven ska nå (uppnåendemål). Förskolans läroplan har endast strävansmål.

Det är detta dokumment som styr mycket vad som händer i skolan. De mål som ska genomsyra skolan har sin utgångspunkt från 1994. Vi kan ju tänka på vad som finns idag och som inte fanns 1994.

Hur bygger vi framtidens skola? Börjar du i förskolan idag så går du ut ca 2025. Hur kommer vår arbetsmarknad, samhälle, miljö vara då?
En skola som är lika rolig som att vara på Disney World hade kanske kunnat vara en vision?
Det finns nog viss anledning att engagera oss i vad som händer i våra barns skola:
Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan
Redovisning av uppdrag om Förslag till förtydliganden i förskolans
läroplan - Delrapport (Skolverket)

Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (Skolverket)
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem
Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.

Prop. 2009/10:89 Bäst i klassen - en ny lärarutbildning


Framtiden är svår att sia om och utmaningar vi står inför vill vi inte alltid se även om vi är i ledande befattningar! Vissa saker tycker jag dock framgår klart!
Att få träna att tala inför andra är en färdighet alla kommer att ha användning för!
Att kunna debattera och argumentera är också något våra barn kan ha användning av.
Att få möjlighet att utvecklas i entreprenörskap.

Inspiration, lärande, utveckling - skolan borde var den mest stimmulerande och fantastiska plats att vara i för våra barn, ungdomar och unga vuxna. Skolan borde vara en plats som vi längtar tillbaka till för att vara en del av vårat livslånga lärande!

Jag vill ha en skola som är lika rolig och utvecklande som Disney World, Tom Tits eller Nobel Museet.