20 juni 2009

Almedalen 2009 på webben!

Förra året häpnade vi av hur få organisationer, partier och företag som under Almedalsveckan använder sig av att sända via webben och att även kommunicera på detta sätt. Av ca 260 organisationer var de f'ärre en 10 som websände!

När vi 1 vecka innan Almedalen 2009 undersöker hur många av de 1040 anmälda arrangemangen, som har tänkt att "direktsända" över internet är antalet 55 därav 8 från de politiska partierna.

Jag trodde hela tanken med Almedalen är ju att nå ut med sina budskap och varför används då inte internet som medium för att öka sin publik skapa delaktighet via nätet och demokratisera arrangemanget?

Under denna vecka kommer det att vara många arrangemang om partiernas program, klimatet, miljön, energi, hållbar utveckling, lärande och framtidens skola, men tyvärr endast i lite omfattning för resten av Sverige som inte är i Almedalen - det är nästan så att man kan tro att det som sägs i Almedalen ska stanna i Almedalen -men så kan det ju ändå inte vara!

Att inte alla far till Gotland är ju bra dels för att det inte finns tillräckligt med plats, men det vore ju bra för miljön och för demokratin om vi gjorde det möjligt att följa och interagera från andra platser i Sverige. Vi talar ju så mycket om att använda den nya tekniken, men använder vi den? Inte i Almedalen i alla fall!

Även om jag hade föredragit att vara i Visby och inhämta kunskap, nätverka och skratta, så blir jag lite orolig av att så många viktiga företag, organisationer och partier så lite använder den teknik vi säger att vi är så bra på ICT! Användningen lyser med sin frånvaro!

Under veckan kommer undersökas vilka TV-media som kommer vara där och bevaka och i vilken omfattning de kommer sända?-

17 juni 2009

Ett STORT misstag om DE hade frågat mig!

Den 25 februari gick Högskoleminister- och forskningsminister, Lars Leijonborg, ut och förklarade att regeringen hade för avsikt att avskaffa kår- och nationsobligatoriet. I förra veckan så beslutade Riksdagen om avskaffandet. Dagen efter avgick Lars Leijonborg, http://regeringen.se/content/1/c6/12/12/22/45620cdb.asx, vilket jag tyckte var feht efter att ha tagit detta beslut, som kommer att ha stora konsekvenser för det svenska samhället.

Vad är så hemskt med Kår-och nationsobligatoriet? Jag kan inte förstå det? För några hundra lappar så fick du en företrädare mot Universitetet i bland annat utbildningsbevakning, studenthälsa, bostadsmarknadsbevakning, studiepolitiska frågor osv. Nu ska vi istället betala via skattsedeln! Jag tycker att det är sorgligt när "idiologisk fanatism" inte gör att de tänker klart och funderar på den positiva effekt som studentkåren har haft i samhället. Själv har jag varit student i på Växjö universitet, Lunds Universitet, Stockholms Universitet och KTH. Mitt engagemang har varierat stort beroende på hur min livssituation har sett ut, men jag har alltid haft nytta av mitt medlemsskap tex utvärderingar av kurser, studentrabbatter, externa föreläsningar.

På vissa Universitet så är "partierna" partipolitiska och många av våra poilitiker har fått erfarenhet och färdigheter vid sitt engagemang här. ´Det gör att jag tycker det är ännu s¨vårare att förstå beslutet och ser det endast som ideologiskt! När jag studerade i Växjö satt jag i studentfullmäktige för ett politisktparti under några år, men det sista året valde jag att gå med i ett "opolitiskt" eller blandpolitiskt parti, Studentviljan. Här var vi en blandnin av många olika mäniskor med olika politiska bakgrunder och erfarenheter, MEN vi hade det gemensamt att vi ville göra det bästa för våra kursare och var beredda att offra tid och engagemang för detta utan att få betalt i pengar!

Växjö är en lite speciell stad med speciell tradition! I fredags träffade jag Carl-Gustav, en 80-årig gammal man, som berättade att när han arbetade där 1968 så var det val. Det blev en borglig valseger, men de valde att utse ett socialdemokratisk kommunalråd och kommunstyrelse ordförande, pga att dessa personer hade unik kompetens och erfarenhet. Denna tradition lever vidare idag och samarbetet över blockgränserna är fantastisk, vilket jag ser som en styrka. För det är ju resultatet som avgör!

Val deltagandet är inte så stort, på Stockholms Universitet ca 15% i kårvalet, vilket är tragiskt och säger en del om varför kåren behövs. Kåren ger möjlighet för studenterna att få en behaglig studiemiljö, bra utbildning, under så bra ekonomiska förhållande som möjligt!

Jag har suttit och förhandlat hyror, varit med och rustat upp student restaurangen, anställt en studentpräst och en student kurator.

Vad jag har fått ut av det är många bra kontakter bla inom kommunen och näringslivet i Växjö, vilka jag har nytta av i mitt företag idag.

Jag fick många vänner vänner, som jag fortfarande har kontakt med över 15 år sedan jag tog examen.

Jag lärde känna människor under mitt kårarbete. Vi var några som samarbetade och kompletterade varandra så bra att vi startade ett bolag 1994 inom IT. 2006 sålde jag till dem som fortfarande var aktiva i bolaget nere i Växjö och det åär fortfarande några av mina bästa vänner.

Vad jag lärde mig var politiska processer, att arbeta mot uppställda mot, göra budget, att få människor att engagera sig i viktiga sakfrågor, att arbeta med små medel och göra något bra av det!

Jag tror att Avskaffandet av Kår- och Nationsobligatoriet var ett stort misstag! Det var en del av samarbets-, ideellt- och samförståndskulturen, som är en av Sveriges viktigaste konkurrensmedel! Ensam är inte stark!

14 juni 2009

Spännande möten - Kofi Annan

I år firar JO -Justitieombudsmännen 200 år. Denna fantastiska institution, en väktare till våran demokrati.
"Justitieombudsmännen (JO) - eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas - väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ." www.jo.se

Tisdagen den 9 juni hade jag möjligheten att få se Kofi Annan på "International Ombudsman Institute's nionde världskonferens"

-"Two of Swedens gifts to the world is ombudsman and smorgardsbord".
-" Its about promote good governance and law"
-" Soverenity, govern by the law for Human Rights"
-"Some crime is so shamefull that we can´t stand byside and just look"
-" In some case we must be ready to intervine, UN, allow the use of force and we have the International court of law"
-"accountable for bad actions"
-"transparency and fundamental freedom of speech"
-"inaction and lack of unity" is a threat.
-"we must rice abovenational interest"

Att sätta mänskliga rättigheter åt sidan i kampen mot terrorism är problematisk!

-"it´s a responsibility for us all to protect Human Rights as a multinational action"
-"protect countries citicens their right to freedom"

"En nation måste byggas på lagar"

Kofi Annan är en stor ledare och var som FNs Generalsekreterare initiativtagare till "Global Compact"

"The United Nations Global Compact is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption." http://www.unglobalcompact.org/