31 januari 2009

Hållbart företagande även i motvind!
Miljön är i de flesta fall underordnad ekonomins kortsiktiga intressen. Företagen är mycket beroende av hur responsen på deras kvartalsrapporter tas emot av marknaden. Denna bedömning görs inte uteslutande på fakta utan mycket beror av känslor och flock-mentalitet.

Ett företag måste för att arbetar på ett hållbart sätt ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer (ekonomiska, människor, miljö / ekonomiska, etisk, ekologiska).


Rapport efter rapport ger tydliga signaler att vi idag inte använder våra resurser, råvaror, människor, pengar, på ett hållbart sätt. Vi förbrukar råvaror i en takt, som gör att vi skulle behöva flera planeter för att på långsikt ska kunna leva på samma sätt. Människor sjukskrivs för att de inte klarar av tempot, vantrivs, men har inte förmågan att byta företag. Pengar används på ett sådant sätt att det är frågan om ledningen har företagets bästa inför sina ögon när de fattar vissa beslut. Allt för ofta har detta resulterat till att höga bonusar och löner betalas ut, som företagsledning och styrelser har svårt att förklara på ett förnuftmässigt sätt i efterhand. När det talas om höga bonusar i svåra tider, som nu, trots att de har rätt att få dessa bonusar så känns det lite konstigt att de, som ledare, ens kan tänka tankewn att ta emot dem! I många fall har hundra och ibland tusentals medarbetare varslats för att sänka kostnaderna. En ytterst skicklig företagsledare skulle med eget omdöme och andra verktyg ha kunna sett till att man inte befann sig i den uppkomna situationen. Detta resonemang kan ses som lite naivt och konstigt, men att miljonbonusar delas ut i svåra tider är omdömeslöst både hos företagsledning och styrelser. Tänk vilka signaler detta ger in i organisationen.


I hårda tider tror jag att företagen behöver en ledning, som är tydlig och kommunikativ. En ledning och företag med visioner och handlingar, som medarbetarna vill följa och är stolta att arbeta med.


Att få dessa medarbetare med sig, att inspirera dem att följa, men också att komma med egna kreativa lösningar är en förutsättning ett företag i utveckling, ett företag som ska kunna rekrytera nya medarbetare när konjunkturen vänder. Ett ansvarsfullt företag tror jag måste ha en ansvarsfull ledning, som arbetar strategiskt, visionärt och där medarbetarna inte bara på papperet eller i tal är företagets viktigaste tillgång!


Det märks i dessa dagar att kunderna har en stor betydelse, till och med avgörande betydelse för ett företagsutveckling.


Utan kunder och medarbetare finns det lite att leda!

26 januari 2009

Barack Obama- vad händer nu?


President Obama och hans administration har en hel del saker att ta tag i.
Den finansiella krisen där bank och bilindustri har varit de mest synliga och påtagliga indikatorerna på problem. Så det blir nog form av reformprogram.
Något annat att ta tag i är det klimathot, som vi står inför! Det är viktigt att USA tar en deol av ansvaret när KyotoII ska förhandlas fram i (COP15) i december 2009. Men att President Obama skulle satsa stort på Kärnkraft ses inte som så troligt. En del satsningar på sol- och vindenergi.
En tredje ting är alla de krig och konflikter, som USA har eller haft del i. Vad händer med Irak, Afganistan, Venezuela, Kuba, Balkan, Georgien mfl. Vad som händer får vi ser!

The HaT-project!

Hi Reader,

this spring JCI Stockholm will launch our HaT-project, "Help a Tourist".

What is "Help a Tourist" all about? It´s about being observant about what´s happning around you, it´s about doing Stockholm a more friendly and welcoming capital to visit. A friendly voice, a smile and to be helpful could make the difference.

The project goal is that no project member should pass a person with a map in their hands, instead they should go to them and ask if they could help them with anything. We have test this in almost one year and have got very good response from people we helped, people we presented this project to and we have had a lot of fun :)

Our goal now is that this will grow by "Pass it forward"-koncept. YOU DO IT TOO! and tell others about it! JCI STOCKHOLM confident that this will improve the experience "guests", visitors and businessmen get of Stockholm to a HAPPY HELPFULL Stockholm!

YES WE CAN with a little help from you too!

Åland, en småländsby på en ö, ett ÖlandFörra veckan besökte jag för första gången Mariehamn efter att ha bott i Stockholm i över 14 år. Jag var en gång på en kryssning och gick i land mitt i natten, men så här i efterhand så räknas det nog inte!

Åland med sina 27.000 invånare, varav ca 11.000 bor i Mariehamn (uppgifter från en Taxichafför), det riktigt sprakar om ön av entreprenörskap, företagande och nätverkande. Anledningen till att jag och 6 andra medlemmar begav oss till Mariehamn, var vår twinning (samarbete) kammare, JCI Mariehamn. En fantastisk lokal kammare med ett gediget program och ett nära samarbete med Ålands handelskammare.

JCI Mariehamn ansvarar bla för projektet med turistkartor, ledarskapsutbildningar och andra projekt som stärker det det lokala samhället, som insamlingar för att minska användande av knark, projekt för att kunna stödja gymnastik undervisning i Baltikum och detta gör de genom att vara ett starkt team, som arbetar bra tillsammans.
Vi deltog på JCI Mariehamns årsmöte, som var en föreställning av professionalism och belöningscermoni där väl genomfört arbete lyftes fram i ljuset av festligheter. Medlemmarna i JCI Stockholm fick också möjlighet att träffa JCI Amanda från Finland, som är en annan av JCI Mariehamns twinningkamrar.
JCI handlar mycket om MEET, LEARN, GROWTH - vi träffas och lär av varandra, och på detta sätt så växer vi som individer och organisation.


Märkesåret 1809 synliggjordes på ett förtjänstfullt sätt av Per Rylander, Local President JCI Stockholm, under festligheterna.

Synlighet, Hörbarhet och Beständighet!


Under 3 dagar har JCI (http://www.jci.cc/) Sverige haft sin årliga kick off i Uppsala. Deltagare var JCI Malmö,

JCI Halmstad, JCI Göteborg, JCI Linköping, JCI Karlstad, JCI Stockholm, JCI Stockholm City, JCI Uppsala.


Under dagarna presenterades och diskuterades planerna för de lokala föreningarna och nationellt under 2009. Vi lärde oss mer om försäljning, partners och om rekrytering av nya medlemmar, men också hur vi tar hand om våra nuvarande medlemmar. Vi hade pass där vi skrev debattartiklar och processen för att utvecklas som tränare gicks igenom. Vi fick information om Vårkongressen i Karlstad (april), Nationalkongressen i Jönköping (oktober), den 52:a Kräftskivan i Halmstad (augusti), Europa Konferensen i Budapest (juni) och European Academy i Göteborg (augusti).


På JCIs Världskongressen i New Dehli förnyades JCI Mission och JCI Vission till följande:


JCI MISSION:

"To provide development opportunities that empower young people to create positive change"


JCI VISION:

" To be the leading global network of young active citizens"


Under helgen pågick också JCI Presenter - en utbildning i olika "lärstilar", som människor har och JCI Trainer - när deltagarna får öva sig i att hålla utbildningar. Dessa är en del i JCI University. Detta var också ett tillfälle då medlemmar från JCI ST Petersburg (Ryssland) och JCI Vanda (Finland) hade twinning (dvs ett närmare samarbete) med JCI Uppsala.


Det bästa med dessa dagar är att diskussionerna går höga och att vi får möjlighet att lära känna varandra bättre.

Synbarhet,

Indien - något speciellt!

I November åkte jag med över 30 andra svenska medlemmar från JCI (Junior Chamber International) till New Dehli för att delta på JCI World Congress in New Dehli. JCI är en träningsorganisation för unga ledare och entreprenörer (18-40år), som fokuserar på ledarskap, entreprenörskap, socialt ansvarstagande och internationellt samarbete.


Kongressen var i 5 dagar under, vilka vi lyssnade på keynote speakers, deltog i workshops och knöt kontakter med människor från hela världen. Min höjdpunkt var en workshop, som heter "Attitude for Service". Under den förstärktes min förståelse för hur viktigt service, attityd och värderingar är i det dagliga arbetet i organisationer och företag. Hur värdefullt är det inte att kunderna kommer tillbaka för att de tycker om att göra affärer med er?!

Under dessa dagar fick jag insikten i hur duktiga indierna är på att byta visitkort med dem de träffar. De har en helt otrolig entusiasm och framtidstro i en hastighet, som kan se sig ganska annorlunda. Hela tiden möts man av det annorlunda, såsom lukter, smaker och beteende och visst är det bara att gilla läget! Annars ska man nog stanna hemma!

Vår hotelldirektör Seema tex reagerade på följande sätt när jag påpekade några fel på våran "saltade hotellnota": -"If you don´t want to pay, you don´t have to pay!" Sedan rev hon alla kvittorna och jag bara stod och gapade och visst ville vi betala det vi var skylldiga. Det hela löste sig i slutet, men vi blev lite förstummade av det inträffade.

När vi blev inbjudna på ett Sihkiskt brölopp och fick sitta i den stora festsalen från att tidigare bara vandrat förbi. Då blev vi förvånade och imponerade av gästfriheten.

När vi såg 12 personer åka på en "Tuck-tuck" när vi var på vär till Taj Mahal, blev vi förvånade.

Men vi gillade läget för vi var ju deras gäster och de våra värdar.

24 januari 2009

Indien, början på något stort!

Hej,

när jag kom hem från Indien i mitten av november 2008 visste jag inte riktigt om jag var fylld av positiva upplevelser eller tömd på energi? Så här i efterhand så inser jag att "Dehli-belly" tog och skakade om mina upplevelser ordentligt! Jag är inte direkt född med en "stålmage" utan fick "go with the flow".

Vatten är livsviktigt, men kan också vara källan för många sjukdommar varje dag dör över 4500 barn av diarre. http://www.unicef.se/om-unicef/fakta-om-unicef-och-barns-rattigheter/snabbfakta/barnadodlighet och mer än 1.000.000 lider av vattenbrist i världen. Det är helt enkelt många som får dricka det vatten de kommer över oavsett vattenkvalitet.
I en rapport från Europeiska Miljöbyrån tas frågan "Europas vatten: användsdet på ett hållbart sätt?" http://reports.eea.europa.eu/water_assmnt07/sv/water_assmnt07_sv.pdf Jag har försökt att finna liknande rapporter om vattensituationen i Indien, men inte lyckats.

För ungefär 10 år sedan så tyckte de styrande i New Dehli att luftkvaliteten blev för dålig och beslut togs att mopeder skulle drivas med CNG (Compressed Natural Gas) då man trodde att "It´s very environmental friendly", som en man sa till mig där nere, innan han bjöd in oss på sin systers brölopp. När vi skulle åka in till Taj Mahal så fick vi åka med elbilar den sista biten för att byggnaderna skulle påverkas mindre av luftföroreningar. Vi fick också berättat för oss att ingen producerande industri var tillåten i delstaten för att skona Taj Mahal. Taj Mahal är nog den vackraste plats jag har varit på! En del av ett paradis - och mycket dis var det när vi kom fram på morgonen!