20 april 2009

"Samhällets Stöttepelare"

Jag harn i helgen läst "Samhällets stöttepelare" av Anders Johnson, företagare, om goda medborgare.

En lättläst och intressant bok full av exempel på historiska exempel. Den är uppdelad som:
- samhällsbyggare
- patroner
- donatorer
- troende
- sportmän
- politiker
- kooperatörer
- kulturbärare

Det slog mig hur många av dessa personer som har varit aktiva politiskt (Lokat och riksnivå) och i olika organisationer för att bidra till förändring i lokalsamhället och för att föra samhällsförändringar på riksnivån.

En annan sak är att exemplena speglar företagare, som tar ett större ansvar än vad som i första anblicken skulle kunna krävas av dem. Dessa företagare har sedan med tiden i stället låtit samhället ta över ansvaret för dessa uppgifter, som skolor, äldrevård, försäkringar, sjukvård, fritidsaktiviteter mm. I bland kan de liknas vid vad en del talar om som "CSR" (Corporate Social Responsibility" idag? De gör det inte bara i sin egen nu-tid utan , genom att skapa stiftelser så gör de insattser även för framtida generationer (hållbarhet) inom bland annat forskning, utbildning osv.

Att företagare största drift skulle vara att enbart tjäna pengar är nog inte hela sanningen utan är en fas som ochså kompletteras av anledningar som:
- socialt ansvar
- tacksamhet
- självrättfärdigande
- personligt intresse
- dynastibygge
- företagets fortlevnad
- samhällsnytta

men också:
- humankapital. "Anställda som äter näringsrikt, bor i sunda bostäder, har tillgång till sjukvård och motionerar, utför ett bättre arbete än de som saknar något av detta.
- hegemoni. " under den tidiga industrialismen kunde välfärdsaktiviteter syfta till att motverka facklig organisering och vissa politiska refornmer ( dvs ett frivilligt arbete av industruin att ta ansvar"
- inlåsning. "Genom att ekonomiskt knyta de anställda hårdare till företaget (ex låna ut pengar), minskar risken för att de slutar".
- lojalitet. "Även om välfärdsaktiviteterna utformas så att någon egentligen inlåsningseffekt inte uppstår inte uppstår, kan de skapa en ökad lojalitet mellan företaget och anställda och mellan de anställda, vilket gör att personalen trivs bättre, gör ett bättre jobb och blir mindre benägna att sluta".
- rekrytering. "Ett brett utbud av välfärdsaktiviteter kan göra det lättare att rekrytera arbetskraft. Samma motiv kan finnas för insatser som gör det samhälle företaget verkar i mer attraktivt".

Dessa drivkrafter gäller många gånger fortfarande idag.

Så visst har vi även en del att lära av historien! Tragiskt att företagare har fått detta dåliga rykte ofta av personer, som aldrig själva har startat företag (tror jag).

Att man starta

Japaner, japaner, japaner...

I torsdag fick jag ett samtal från en vän inom JCI (Junior Chamber International), som frågade mig om jag ville hålla ett anförande på "JCI Japan - Sweden Environmental Forum". På stående fot tackade jag naturligtvis jag till detta erbjudande!

Det var en grupp av 20 japaner från JCI Japan Construction sector och JCI Stockholm, som tidigare under dagen hade varit, och besökt "Det Naturliga Steget" och Hammarbysjöstad.

Jag hade bestämt mig för att ta Växjö (Europas Grönaste Stad) och Stockholm (Miljöhuvudstadsår 2010), som svenska exempel tillsammans med "SymbioCity"-konceptet, www.symbiocity.se .

Det är lite annorlunda att föreläsa för japaner, dels för att de använder simultantolkar, småapplåder och deras höga "ååååå" (när man säger vissa saker").

Fokus var på:
- Hur har det gått med Sverige och Kyotoprotokollet
- Sveriges energimix
- Energibesparingar och handelssystem¨
- Energiomställningar
- Samarbeten inom Sverige mellan Staten, företag, akademi och NGO, ex "Kommissionen för hållbar utveckling" och UN Global Compact och GRI intiativ hos statligt ägda företag.
- Praktiska exempel från verkligheten ex Växjö och Stockholm.

En härlig kväll i Sollentuna!

När allt inte går som man tänkt sig!

I går var vi och såg "Slumdog Millionaire" på SFBio. Tog och köpte en "Snickers" på Coffee House by George och gick in på bion. Men det visade sig att det var en spricka i locket, som gjorde att det läckte när jag drack, vilket skarpt minskade nöjet.

I salen hade vi rad 10, plats 159 och 158, vilket visar sig vara ETT säte och det passar inte för två fullvuxna polare! Varför får man inte veta att det är denna typ av säte! INTE bra SF!

5 april 2009

Det mänskliga mötet!

I det mänskliga mötet kan respekt ges och fås, byggs förtroende upp, och vi har möjligheten av att lära från dem vi möter.

Genom frågor, nycklarna till nya spännande världar, utbyter vi kunskap, erfarenhet och kan bidra med hjälp eller dela med mig av mina egna kontakter.

I mötet och dialogen kan vi finna "speglingar" av de värderingar och verklighetsuppfattningar vi bär med oss. Men mötet kan också få oss att fundera på och omvärdera de förutfattade meningar vi har skaffat oss på "livetsstig". Det kräver att vi har en öppenhet inför andras synpunkter och värderingar för att ens vara mottagliga.

I mötet finns kunskap, erfarenheter och inspiration, som kan bli större än de enskilda individernas och som vi kan få del av om vi är tillräckligt intresserade och nyfikna!

Det är du som bestämmer hur ditt mål ser ut, hur starkt din vision lyser och hur vägen tid ser ut.

Vad händer med det mänskliga mötet?

I dag när jag var på Konsum på Sveavägen så märkte jag att de hade börjat med automatiska betalningsstationer. Jag ska ta och testa någon gång, men jag uppskattar det mänskliga mötet så mycket och kanske tror jag att jag ska träffa Snabbköpskassörskan i låten som Hasse "Kvinnaböske" Andersson sjöng om.

Jag ställde mig i kön, den enda, där det fanns en mänsklig varelse i kassan. När jag kom fram och frågade efter det snus jag skulle köpa, informerade hon mig att det fanns en automat en bit i butiken där jag kunde välja snus och sedan gå tillbaka till kassan och betala för att sedan gå till en automat utanför kassorna och få min snus. Antagligen blir det lättare för Konsum och Swedish Match med denna lösning, MEN har någon tänkt på mig som kund? Jag betvivlar verkligen detta! Snuset kostade till och med med denna apparathantering, 31sek mot 27 sek i vanliga fall dvs +13%. Jag tyckte allt detta var så trist att jag sa "ledsen men jag vill inte göra affärer med maskiner och det varlite krångligt" lite barnsligt kan tänkas, men ibland får man "rösta med fötterna". Jag gick bort till Tobaksaffären där kassören, som gav mig ett gott skratt, som "bonus".

Exemplena kan bli flera: tex har automatiserade system och röstigenkänning tagit över en hel del av kundservicen och denna röstigenkänning har otroligt svårt med smålänska kan jag meddela!

Det mänskliga mötet är viktigt både för mig som kund, men borde också vara det6 för företag jag gör affärer med om de tar tillvara på samtalet eller mötet.