7 mars 2014

Vilket ansvar har vi?

Nu på söndag den 9 mars visar TV4 Kalla Fakta kl 19.30 - ett program där det svensk-finska skogsbolaget StoraEnso verksamhet i Pakistan. Här äger de 35% i ett företag som de köpte in sig i maj 2013. I trailern visas barn på ner till 4 år samla papper på en soptipp för att tjäna 60 öre i timmen.
De programmet.

Läs StoraEnsos kommentar: "

"Stora Ensos bulletin angående anklagelser kring användandet av barnarbete i Pakistan

​​​​​​​​​Tidningen Veckans Affärer (6 mars) och programmet Kalla fakta i svenska TV4 kommer den 9 mars att ge en negativ bild av Bulleh Shah Packagings verksamhet i Pakistan. Samriskföretaget Bulleh Shah Packaging grundades i Pakistan i maj 2013 tillsammans med vår partner Packages Ltd. Stora Enso är för närvarande en minoritetsägare i företaget med 35 % av aktiekapitalet.

Medierapporteringen kommer att fokusera på frågan om barnarbete i försörjningssystemet för pappersavfall och hävda att Stora Enso inte har känts vid problemet i Bulleh Shah eller ha åtgärdat det på ett korrekt sätt. Vi vill därför klargöra hur vi ser på barnarbete i Pakistan och hur vi arbetar för att begränsa det.
Medierapporteringen kommer att fokusera på frågan om barnarbete i försörjningssystemet för pappersavfall och hävda att Stora Enso inte har känts vid problemet i Bulleh Shah eller ha åtgärdat det på ett korrekt sätt. Vi vill därför klargöra hur vi ser på barnarbete i Pakistan och hur vi arbetar för att begränsa det."
Källa Stora Enso

CSR-expert: "Stora Enso tar inte frågan på allvar", Källa Veckans Affärer
Stora Enso ligger före med bemötandet men - vi får se hur det ligger till med hållbarhetsarbetet? Eller om det handlar om att "Rethink"?
Se programmet på söndag på TV4 kl 19.30!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar