21 juni 2011

Är målet vinst eller vinst målet eller ...?

I lördags var jag och lyssnade på Muhammad Yunus som fick Nobels fredspris 2006 och är kanske mest känd som initiativtagare till Grameen Bank och att göra begreppet "mikrolån" eller "mikrokrediter" känt för allmänheten! Han var inbjuden av KTH Kista och den Bangladeshiska föreningen.


I boken beskriver Muhammad Yunus de Sju Principerna som Socialt Företagande bygger på:
1) Verksamhetens mål är att bekämpa fattigdom, eller ett eller flera problem (såsom utbildning, hälsa, tillgång till teknologi eller miljön) som utgör ett hot mot människorna och samhället - inte vinstmaximering.
2) Företaget ska bli hållbart finansiellt och ekonomiskt.
3) Investerare får endast tillbaka sin investering. Ingen utdelning betalas ut utöver återbetalningen av den ursprungliga investeringen.
4) När investeringsbeloppet är återbetalt stannar all vinst hos företaget för utvidgning och förbättring.
5) Företaget ska vara miljömedvetet.
6) De anställda erhåller marknadslöner och arbetsvillkor över genomsnittet.
7) Gör det med glädje!!!

Socialt Företagande delas upp i två kategorier:
Typ I: Ett företag som inte gör förlust och inte ger utdelning och som är skapat för att lösa ett socialt problem. Ex. Grameen Danone, Grameen Veolia Water Company, BASF Grameen, Grameen Intel, Grameen Adidas.
Typ II: Ett vinstgivande företag, ägt av fattiga, antingen direkt eller genom en stiftelse för att ägna sig åt ett förutbestämt socialt ändamål. Ex. Grameen Bank och Otto Grameen.

Googlar man på Muhammad Yunus så får man 7.280.000 träffar och Peter Pettersson 4.340.000 träffar - det finns 36st bara i Stockholm Peter Pettersson! Undrar hur många Muhammad Yunus det finns i Dhaka?

Boken är översatt till svenska genom crowdsourcing och även finansierad på samma sätt - i enlighet med Muhammad Yunus tankar och handlande när det gäller sovialt företagande.

Jag ser med spänning fram emot att läsa Muhammad Yunus bok "Socialt Företagande".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar