28 juni 2011

Varför är det så svårt! Vi lever väl inte på "Stenåldern"?Om jag ville förändra världen (och det vill jag ju), om jag tycker det jag lyfter fram är viktigt (och det gör jag ju) och om jag ville nå ut till så många som möjligt (för det skulle jag nog allt har velat!
Jag glömmer aldrig hur jag från Växjö verkligen försökte att följa det som hände i Almedalen 2009 via internet. Det var inte alls så lätt som jag hade hoppats och faktiskt trott! Vi har ju varit ledande inom ICT sedan i början av 2000-talet. Faktiskt lite konstigt när - jag trodde nog att vi i hade kommit längre!

Jag kommer ihåg att FORES och MiljöAktuellt var några av de som jag hade möjlighet att följa på distans.

Förra året var jag i Almedalen - en fantastisk mötesplats där mycket viktigt sägs och diskuteras på alla dessa 1300 arrangemang! Det som de flesta kommer ihåg är väl Schumans uppeldade sedlar och Littorín-affären. Men det andra försvinner liksom i bruset! Det som lyfts fram i media är väl inte ens en promille! Om du har något viktigt att föra fram handlar det nog mer om gerilla marknadsföring än att lyckas placera dig i media. Eller så kan du ju använda dig av tekniken för att nå fram! Spela in ditt arrangemang och använd det till kampanjer (med de medverkandes samtycke), utbildningar och i ditt påverkans arbete! 2009 blev min introduktion till Twitter och det var mycket genom denna kanal som jag fick veta vad jag kunde följa via internet!

När jag kollade i årets programtidning så står det tydligt vilka arrangemang som teckentolkas, har hörselslingor och direktsänds på internet! I år så direktsänds ca 230 arrangemang av 1450 på internet! Det är ca 20 procent. Från att Junior Chamber International 2008 undersökte hur många företag och organisationer som använde sig av att sända över internet så var det inte en handfull!

Det är fortfarande 2011,många organisationer, myndigheter och företag som inte använder sig av den teknik som finns för att nå ut med sitt budskap.
Varför är det så?
- Är rädda för att det inte ska komma besökare till vårt arrangemang!
- De som är med i paneldebatter, seminarier mm vill inte bli filmade!
- Det finns inte tillräckligt med bandbredd från Gotland.!
- Det kostar så mycket!
- Vi är inte intresserade av att alla ska få veta vad som sägs!
- Projektledningen kan för lite om tekniken?!
- Det är inte så många som är intresserade utanför Almedalen?

Våga fundera och våga se möjligheterna ni har - NI har tre dagar på er att bli synliga och ihåg komna på ett helt annat sätt som ni själva styr!
+ Vad kan den nya tekniken innebära för oss och hur kan vi använda den!
+ Att göra Almedalen mer tillgängligt - vad innebär det för intresset för politik och demokrati! Tycker vi det är viktigt?
+ Det vi vill säga och visa är viktigt och vi vill nå ut med det till många!

Ibland så frågar jag mig vad egentligen målsättningen är? Ni kan bara svara på den frågan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar