21 juni 2011

Bra material som Swentec -har producerat!

Miljöteknikdebatt i Almedalen, 2009

En handlingsplan för svensk miljöteknik, konferens 2009

Strategimöte för svensk miljöteknik, Växjö 2008


Från Tillväxtverket & Tillväxtanalys:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar