10 januari 2013

Kinesiska utmaningar!

kinesiskt horoskop
Nu är vi i Drakens år och kommer att skifta till Ormens år 2013-02-10.

"Den åldrande draken - Kinas demografiska utmaningar"

"Vattenproblem och hur man tänkt lösa dem"
-   Överbrygga skillnaderna mellan norr och söder
-   Vattenkraftverk i Yangzifloden - världens största
-   Vattenöverföring från söder till norr - minska vattenstressen
-   SNWDP-projektet - den slutliga lösningen på    vattenproblemen?

"Utmaningar i gränslandet mellan plan- och marknadsekonomi"
-   Ingen unik utvecklingsmodell
-   Partiet som börsbolag
-   Tendenser till hybris
-   Strukturella utmaningar
-   Ägandet
-   "Superministeriet" NDRC
-   Finanssektorn
 

Exempel på framgångsrika kinesiska privata företag:
*   Li Ning: Sportartiklar
*   Wanda Group: Fastigheter
*   Geely: Biltillverkare
*   BYD (Building Your Dreams): Biltillverkare
*   Huawei: Produkter och tjänster inom telekommunikationer
*   Wahaha: Olika sorters drycker. VD:n Zong Qinghou är Kinas rikaste person 2012 enligt Forbes. Förmögenheten uppskattas till 20,1 MDR USD.
*   Baidu: Internettjänster"Kinas politiska utveckling - mer röst till folket, mer makt till partiet"
-   Västs demokratiska glasögon
-   Kinas politiska situation
-   Kommunistpartiets motiv för politiska reformer
-   Lokala politiska reformer
-   Lokala val?
-   Rådgivning och expertis utanför partiorganisationen

"Kinas mjuka makt - Finns den? Vad betyder den?
-   Vad är mukmakt?
-   Mjuk makt "med kinesiska särdrag"
-   Mjuk makt diplomati i praktiken
-   Existerar kinesisk mjuk makt?
"Samhällsdebatt, aktivism och välgörenhet på mikrobloggar (weibo) i Kina"
-   Internetutvecklingen i Kina
-   Vad är sociala medier och hur funkar det?
-  Myter och förhoppningar kring Internet och sociala medier
-   Sociala medier i Kina! Ett växande och dynamiskt område
-   Twitter och weibo: Skillnader och likheter
-   Digitala klyftor och frågan om vem som har en röst på weibo i Kina
-   Censuren och användarnas "katt och råtta lek"
-   Vad diskuteras på Weibo? Hur används weibo?
-   Kan weibo verkligen förändra Kina?


"Mångfald i enhet? - Assimilation och motstånd bland Kinas minioritetsfolk"
* Enligt 2010 års folkräkning består de största minioritetsgrupperna av följande antal personer:
-   Zhuang, 16.93 miljoner
-   Hui (kinesiska muslimer), 10.59 miljoner
-   Manchuer, 10.39 miljoner
-   Uiguer: 10.07 miljoner
-   Miao, 9.43 miljoner
-   Yi, 8.71 miljoner
-   Tujia: 8.35 miljoner
-   Tibetaner: 6.28 miljoner
-   Mongoler, 5.98 miljoner


-   Historisk bakgrund
-   Kommunistpartiets politik före maktövertagandet
-   Folkrepubliken Kina tar hjälp av Sovjetunionen
-   Problem med att fastställa etnisk tillhörighet
-   Skapande av skriftspråk
-   Anti-höger-kampanjen och Det stora språnget
-   Reformpolitiken och öppningen mot omvärlden
-   Etnisk klassificering fortsatt problematisk
-   Assimilerade och icke assimilerade minoriteter
-   Minoriteternas språk
-   Korpusplanering och statusplanering
-   Han-kinesisk migration och dess konsekvenser
-   Ekonomisk ojämnhet - fattigdom i minoritetsområden
-   Utbildning
-   Separatism och terrorism
" Kina och Taiwan - nutida och framtida utmaningar"
-   Taiwan under nuvarande presidenten Ma Ying-jeou
-   Ekonomiska utmaningar
-   Demografiska utmaningar
-   Taiwans politiska status
-   Kinas anti-utträdeslag från 2005
-   Kina eller Taiwan eller både och?
-   USAs roll - stabiliserande eller destabiliserande?
-   Militära förhållanden
-   Konflikter om öar och havszoner

"Konsten att erhålla vax ur en kinesisk sköldlurart"
-   Namngivning och historik
-   Geografisk utbredning och kommersiell vaxproduktion
-   Värdväxter och levnadssätt
-   Produktion och utvinning av vax
-   Avkastning och användningsområden

"Mo Yan - ett författarporträtt"

"Samhällskritik med eller utan skyddsnät"

"Kinas folk och ledare - ett samtal med författaren Yu  Hua"

Källa: Kinarapporten 4/2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar