29 januari 2013

Utmaning #4 De som inte har, inte älskar och inte är


"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst." av Hjalmar Söderberg
"Ett samhälle med tredubbelt ratade unga män - vad kan vi förvänta oss?"
"Om detta kan man naturligtvis inte veta något alldeles säkert men det finns goda skäl att tro att detta blir ett tämligen bökigt och till stora delar otäckt samhälle att leva i. Det finns skäl att anta att det bland denna grupp unga män kommer att finnas ett betydande antal som upplever utanförskap, frustration, alienation och brist på respekt från det omgivande samhället. Vi vet också att unga män är betydligt mera vålds- och brottsbenägna än unga kvinnor och att socialt destruktivt beteende ofta har sin bakgrund i olika former av frustration som följer av att vara ensamstående, sakna fast arbete och ha låg status. På motsatt vis finns det anledning att anta att ansvaret för barn, för att sköta ett arbete, för att leva upp till en partners förväntningar och att vara involverade i positiva social nätverk är företeelser som så att säga civiliserar unga mäns beteende och får dem att bli mer ansvarstagande. Framför allt skulle jag tro att ansvaret för barn utvecklar förmågan till empati." 
Källa: Framtidens utmaningar - Det nya Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar