27 januari 2013

#3 Utmaning: Att mäta uthållighetMatprogram på TV har ju blivit allt populärare. "Kanske är det växande intresset för måltiden och maten och dess ursprung en liten önskan om att hitta tillbaka till samhörighet?"

För att producera mat mer hållbart:
1) Fasa ut fosila bränslen
2) Minska växthusgasutsläpp
3) Bättre kretslopp av näringsämnen
4) Utveckla metoder
5) Preparat för att skydda växterna
6) Minska svinn

Inom kemiindustrin så blir restprodukter i en process - råvara i en annan produkt. Grisöron uppskattas inte så mycket i Sverige  medan ses som en delikatess i Kina inom kinesisk mat.
"Att ha makten över maten är att ha makten över människorna. Nu har vi ett samhälle där principen är att ha makten över människorna. Nu har vi ett samhälle där principen är att det är marknaden som ska ha makten över maten. Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan politik och marknad. Men det kan också vara så att producenterna inte lyckas möta kundernas behov. Eller att vi i ett globalt perspektiv har en en allt för koncentrerad detaljhandel som marknadsför livsmedel med (låg)pris. Eller att konkurrensen är snedvriden, kunden saknar värdefull information vid sina inköp och kanske är det så att konsumenterna helt enkelt är ointresserade?"

Källa: Kapitel 3 i "Framtidens utmaningar" av Helena Jonsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar