22 januari 2013

Omställning till en hållbar utveckling (#2)

Agnetha Sjögren har gjort ovanstående
hundar som finns på Waterfront Hotel i
Stockholm. Du kan kolla på fler av hennes
verk på www.doartltd.com/
Utmaning no.2 i boken "Framtidens Utmaningar - Det nya Sverige" är skriven av Johan Rockström.

Några exempel på vad som vi måste ta tag i:
*   "Jordbruksproduktionen i torra områden, som står som värd för cirka 40 procent av världens befolkning, minskar dramatiskt på grund av torka och ökenspridning, och en fjärdedel av all mark på jorden bedöms vara degraderad."

*   "Cirka 150 miljoner hektar skog har förlorats sedan millennieskiftet."

*   "Hälften av världens våtmarker försvann under 1900-talet."

*"Vattenresurserna utsätts för stort utnyttjande, och cirka 80 procent av världens befolkning bor ni i områden där färskvattenförsörjningen är hotad."

*"Antalet extrema väderhändelser ökar. Sedan mitten av 1980-talet har förekomsten av översvämningar ökat med 230 procent och torkkatastrofer med 40 procent."

"De planetära gränserna som identifierades av ett trettiotal ledande globala miljöforskare är:
^ Klimatförändringen
^ Uttunning av ozonlagret i stratosfären
^ Havsförsurning
^ Påverkan av den globala kväve- och fosforcykeln
^ Förändringarna i markanvändning
^ Global färskvatten användning
^ Takten med vilken vi förlorar biologisk mångfald
^ Aerosolerna i atmosfären
^ Kemiska föroreningar"

"De i statistiken förhållandevis låga utsläppen från Sverige förklaras i hög grad av att miljöeffekterna av vår konsumtion sker utomlands. Detta har visats i flera analyser, senast av Stockholm Environmental Institute som beräknade att svensk konsumtion ger utsläpp på drygt 14 ton per person, vilket är 90% högre än de utsläpp som vanligen rapporteras"
Källa: "Framtidens Utmaningar - Det nya Sverige"

"Varje stockholmare släpper i genomsnitt ut 3,6 ton växthusgaser per år, om vi räknar på transporter, el och uppvärmning. Stockholms stad ska minska utsläppen av växthusgaser, från 1990 då de var 5,4 ton  till 3 ton 2015. År 2050 ska staden vara fossilbränslefri." Källa: Stockholm Stad

Det är viktigt att vi får de korrekta siffrorna presenterade för oss - annars kan vi bli "lurade" att tro att "läget är ganska lugnt".

"Fyra uppenbara metoder för att göra jobbet är förbättrad ekodesign. ökat producentansvar, offentlig upphandling och ett ökat miljösamarbete."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar