1 januari 2013

Har du koll på lagen? Från i dag gäller...

I Aftonbladet så fanns det att läsa om följande förändringar som har börjat gälla i dag:

Rätt för äldre att få bo tillsammans - För mig en självklarhet
"Äldre människor, som varaktigt har levt och bott tillsammans, ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad."

Höjd föräldrapenning 
"Föräldrapenning på grundnivån höjs från 180 kronor per dag till 225 kronor per dag."


Reklamavbrott under sportevenemang Kommer att minska mitt sporttittande!
"Tidigare var reklamavbrotten under tv-sända sportevenemang tvungna att vara minst en minut långa. En ny ändring gör att även korta reklamavbrott kommer att vara tillåtna under ett sportevenemang, vilket kan leda till fler avbrott under en sändning."

Skattereduktion för läxhjälp - Varför ska vi ha detta? Kan någon förklara? Bra, om man vill diversifiera friskolor, möjligtvis. Vi borde nog lägga mer tid med våra barn!
"Nu går det att anställa en privatlärare för läxhjälp och samtidigt få en skattereduktion på fakturan."

Pensionärer får mer i plånboken
"Skatten kommer att sänkas med omkring 50 kronor i månaden för pensionärer."

Gratis vaccin
"Kommuner och landsting blir skyldiga att kostnadsfritt erbjuda människor vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra sjukdomsspridning."

Könsbyte erbjuds till flera
"Den som vill ändra könstillhörighet behöver inte längre vara svensk medborgare och ogift. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa förutsättningar anses som giltiga i Sverige"

Förbättrad tandvård
"Landstingen blir skyldiga att erbjuda tandvård till sjukvårdsavgift till dem som har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom."

Utökat kriminalregister inom EU
"En medlemsstat som meddelar en dom mot en medborgare i ett annat EU-land ska underrätta medborgarstaten om domen."

Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder
"Den 1 januari 2013 höjs schablonavdraget när man hyr ut sin: privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyresrätt från 21 000 kronor per år till 40 000 kronor per år."

Vilka var det viktigaste förändringarna inom lagstiftningen tycker du - hela listan från Regeringen kan du finna här!

Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar