3 juli 2013

明天的企业家精神

 En fråga man kan ställa sig är  - vilka utmaningar vi ställs inför i framtiden. Som människor är vi anpassningsbara - vi har en förmåga att samarbeta.

En viktig fråga när vi ska samarbeta kan vara att vi delar en gemensam bild av framtiden - en vision som vi är beredda att göra stora ansträngningar att sikta mot och att vi delar gemensamma mål.

Forskaren Kerstin Keen har tagit fram en modell för att beskriva kompetens: den består av fem delar: Kunskap, färdigheter, erfarenheter, värderingar och nätverk.

En fråga man kan ställa sig efter att ha studerat Almedals-programmet är om man tror att ett homogent team presterar lika bra som ett heterogent team med kompletterande kompetenser  - när det kommer till att skilja ut sig från konkurrenter och komma med innovativa lösningar?

Är du mogen att låta någon annan bestämma i alla fall ett av de arrangemang som du ska gå på under morgondagen? Hur inspireras du av andra som du möter under dagarna?


Något att ta med sig under morgondagen kan vara det kinesiska ordspråket: "Den som ställer många frågor ökar mångas visdom."
明天的企业家精神 智慧

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar