6 juli 2013

I morgon på Akmedalen!

 I dag har varit en fantastisk dag med JCI Swedens arrangemang under Almedagen - med ett panelsamtal om "Morgondagens entreprenörskap" med fyra fantastiska entreprenörer Amir Sajaid, Vd Hjärna hjärta cash, Bla CSES YEOS Cityveterinären och Spira Kommunikation. Maria Berghäll, bla FutureCreatives Kamazoo AB och ProjectTree AB. Niklas Laninge, bla Psykologifabriken och Hoa's Tool Shop AB. Cecilia Andrén Nyström, bla Futebol dá força Foundation Sweden.

Några av de saker som togs upp var vikten av förebilder, "lite snack och mycket verkstad", "leka affär". 

Frågan är om universiteten i sina entreprenörskapsprogram - snarare utbildar stödjare - många som börjar på universiteten och har entreprenöriella ambitioner tex att starta företag slutför inte utbildningen. Dels för att viljan att driva företag tar överhanden och att utbildningen inte erbjuder de färdigheter, som de hade förväntat sig.
Redan i dag har det blivit allt färre människor i Almedalen. I morgon så är det arrangemangen:


JMW Kommunikation
6/7 2013, 08:00 - 09:00 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen , "Bloggplats H12" Frukostsamtal Media/journalistik

Almega
6/7 2013, 09:30 - 11:00 Almegatältet utanför Wisby Strand, Seminarium Ekonomi

Stockholms FN-förening
6/7 2013, 10:30 - 12:00 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), "E30" Seminarium Internationella frågor, Mänskliga rättigheter
FutureCreatives & Idéer för Livet
6/7 2013, 11:00 - 12:00 Tage Cervins gata 3, "Skandias trädgård" Föreläsning Barn/ungdom, Ann

Malmö högskola
6/7 2013, 12:00 - 13:00 Hästgatan 1, "Öresundshuset" Lunchseminarium Klimat/miljö
Almega
6/7 2013, 13:00 - 14:30 Almegatältet utanför Wisby Strand, Seminarium Vård och omsorg, Ekonomi
Fältbiologerna
6/7 2013, 13:00 - 14:30 S:t Hansskolan, "S:t Hansgatan 32" Seminarium Klimat/miljö

Öresundshuset
6/7 2013, 16:00 - 17:30 Öresundshuset, Hästgatan 1, Workshop Forskning, Utbildning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar