9 juli 2013

Kina - ett land med utmaningar och möjligheter!

 Under Almedalen i år var jag på ett samtal om yttrande frihet i Sverige och konstnärlig frihet. Efter att ha sett "Free China: The Courage to Believe", en film jag tycker att DU ska se. Den handlar om frihet att träffas, att uttrycka sig och att tro.
Men Kina är inte tillräckligt "stort" för att vara öppet!

Trots att:
"Kinas internetanvändare var vid årsskiftet 546 miljoner"

"Under januari månad låg smogen tät över Peking. De farliga luftpartiklarna PM 2,5 uppmäts till rekordhöga 993, på en skala som bara går till 500."

"New York Times gick ut med att man attackerats av datahackare från Kina, ända sedan tidningen i oktober i fjol skrev en artikel om korruption bland premiärminister Wen Jiabaos familj och vänner. Snart sade sig även Bloomberg, Wall Street Journal och Twitter ha drabbats. Kina nekade till anklagelserna."

"Flest mobilsurfare i världen. I Kina fanns i februari 246 miljoner använare av iOS och Android, jämfört med 230 miljoner i USA. Kina passerade i samma veva även USA gällande antalet personer som shopade online 2012."

"Officiell handelsstatistik visade att Kina under 2012 passerade USA och blev världens största handelsnation. Det sammalagda värdet för Kinas import och export uppgick till 3.87 biljoner. USA fortsätter att vara världens största importör. Kina världens största exportör."

"Under nyårshelgen 9 - 15 februari gjordes 440 miljoner resor i Kina, varav 35 miljoner via tåg. Under en av dagarna sattes rekord med 7.4 miljoner tågresor, vilket kunde klaras av efter att järnvägsministeriet satt in 783 extra tåg.""En undersökning från Grant Thornton visar att Kina är det land i världen där företagen har flest kvinnor på beslutsfattande position. Landets företagsledningar består till 51% av kvinnor, jämfört med 27% i Sverige, 24% globalt och futtiga 7% i Japan. Kina ligger även i topp i Asien då det gäller kvinnliga egenföretagare."

"En statlig rapport visar att miljöförstöring kostar Kina över en biljon kronor varje år, vilket är 3.5% av landets BNP. 2010 var första året då kostnaderna för miljöförstöring ökade snabbare än den ekonomiska tillväxten, och då hade man ändå inte räknat med hälsoproblem och dödsfall."

"Kinas tidigare finansminister gick i mars ut och sade att Kinas lokala myndigheter hade skulder till centralt håll på över 30.000 miljarder kronor; mer än dubbelt så mycket som hävdas från officiellt håll. Mycket av pengarna som de lokala myndigheterna har lånat från banker har använts till olönsamma skrytbyggen."

"Statistik visar att kinesiska turister nu är de som spenderar mest. Under fjolåret gjorde kinesiska turister av med 102 miljarder dollar på sina utlandsresor, jämfört med USA och Tyskland som i stort sett delar andraplatsen med 84 miljarder dollar. Kineserna gjorde 83 miljoner utlandsresor i fjol, jämfört med knappt 10 miljoner år 2000."

"Officiella mätningar visar att den energi som Kina alstrade genom vindkraft steg med 41% under 2012. Tack vare vindkraften "sparade" landet 36.28 miljoner ton kol och 167 miljoner ton vatten, skriver nyhetsbyrån Xinhua. Vindkraft utgör dock fortfarande blott 2% av Kinas totala elproduktion."

 Källa: Kina rapport. nr2, 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar