12 juli 2013

Girl of steel!

Under Almedalen så hade jag möjlighet att se "Man of steel" tack vare Jernkontoret.

 "Järnbrist är enligt världshälsoorganisationen, WHO, ett allvarligt globalt hälsoproblem i hela världen. Därför är behovet av tillskott i livsmedel påtagligt och olika typer av järn (järnsalter, rent järnpulver mm) används för detta ändamål. Rent järnpulver är ett billigt järntillskott och ger inga bieffekter som lukt och missfärgning."

"Rörliga maskindelar utsätts för slitage och påfrestningar av olika typer och i olika hög grad. Svenskt verktygsstål är perfekt för komponenter som kräver egenskaper som högt korrosionsmotstånd, nötningsbeständighet och hårdhet. Vårt stål används världen över inom bland annat återvinning, gruvdrift och livsmedelsproduktion."

"Stålindustrins roll som arbetsgivare och motor för utveckling i Sverige genom regional sysselsättning är betydande. År 2011 sysselsatte ståltillverkning i Sverige omkring 18.000 personer direkt i de ståltillverkande företagen, och cirka 29.000 personer indirekt i olika leverantörsföretag. Dessutom bidrar stålindustrin varje år med omkring 20 miljarder kronor till Sveriges BNP genom sitt handelsöverskott."


"I jakten på Higgs-partikeln vid CERN används stål som klarar extrema påfrestningar. Stålet är segt och gastätt även vid enstaka Kelvin. Tillverkning sker med pulver och stålet kan då ges unika egenskaper och de mest otroliga former. Sverige är sedan länge världsledande inom det pulvermetallurgiska området."

Jag såg även filmerna: "EPIC", "Free China" och TEDx Almedalen 2013.

Dessa filmer kan vara en del av de utmaningar vi står inför och det ansvar vi har att hushålla med knappa resurser, som nationalekonomin ska ha sin utgångspunkt i. Men tvärvetenskap är något vi måste tillämpa i allt högre grad i undersökningar för beslutsunderlag och forskning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar