27 augusti 2012

5 saker du borde läsa på Regeringens hemsida!

För att vi ska ha ett samhälle som håller ihop så är det bra om vi har ett stort förtroende för de som är våra politiska ledare och för våra myndigheter!

Nu så vill jag lyfta fram några länkar:
Framtidskommissionen - fyra utmaningar - fyra utredningar:
En åldrande befolkning
Delaktighet och jämställdhet
Grön tillväxt
Rättvisa och sammanhållning
Mänskliga rättigheter
"De mänskliga rättigheterna är universiella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter."

"Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och den statliga och kommunala förvaltningen. Men även andra aktörer bidrar i arbetet för att främja och skydda mänskliga rättigheter i Sverige."

"Regeringen har tagit fram en bred nationell miljöteknikstrategi som innehåller satsningar över hela värdekedjan, från forskning och innovation till exportfrämjande. Därför satsas 400 miljoner kronor på miljöteknikområdet under perioden 2011-2014".
Den nationella innovationsstrategin
Näringsbloggen
Under hösten så kommer en nationell innovationsstrategi.

Samhällsförlaget har givit ut böckerna:
"Forskning - till vilken nytta?" (Vinnova)
"VINNOVA har i samverkan med Samhällsförlaget publicerat en intervjubok. 15 forskare och företrädare för akademin, entreprenörer och ledare för några av Sveriges största företag ger sina bästa råd och sin syn på utvecklingen av svensk forskning, nyttiggörande och innovation. Vid boklanseringen, medverkade flera av intervjupersonerna och bokens redaktörer i ett samtal om forskningens nytta."

"Ett ramverk för innovationspolitiken" (IVA)
"Efter en gedigen genomgång av ekonomisk forskning om tillväxt och entreprenörskap landar författarna i att Sverige behöver ett innovationspolitiskt ramverk, av ungefär samma salg som skapats för finans- och penningpolitiken. Syftet är att skapa långsiktighet och förutsägbarhet i politiken. Deras förslag sammanfattas i tio innovationspolitiska principer: Tio budord för ett mer innovativt Sverige."


Raoul Wallenbergs rum finns på Armémuseet!

Raoul Wallenberg 1912-2012
"Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg gjorde en unik insats genom att under andra halvåret 1944 rädda tiotusentals judar i Budapest undan Förintelsen. Hans gärning visar att en människas mod och förmåga kan göra skillnad. Hans gärning är en förebild, inte minst i en tid då fler behöver stå upp mot förföljelse, främlingsfientlighet och antisemitism.
Raoul Wallenberg fängslades av Sovjet och fördes till det ökända Lubjankafängelset i Moskva. Vad som sedan hände är inte bevisat och den svenska regeringen kräver fortfarande besked. Raoul Wallenberg kämpade mot den ena av sin tids terrordiktaturer och föll offer för den andra."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar