15 augusti 2012

Hur hållbar är din energianvändning?


År 2004 så gjorde jag en undersökning över vilka nyinvesteringar som energibolagen; EON, Fortum och Vattenfall. Det jag kom fram till genom att intervjuar personer i ledande ställning och styrelseledarmöter var att - det hände väldigt lite när det gällde nyinvesteringar  samtidigt som  bolagen var mycket frikostiga när det gällde belöningsprogram. Det sistnämnda var det som fick mig att göra undersökningen.  I dag är det lite annorlunda - men man kan fråga sig hur fri konkurrensen är?Energibolagen skulle säkert säga emot mig och säga att de bristande investeringarna kommer av bristen på långsiktiga politiska beslut, att vi har energimarknaden Nordpol, att det finns en mängd energihandelsbolag.

Jag har nu tittat på energimärkningen och energimixen av hos EON, Fortum, GodEl, Vattenfall och Värnamo Energi. Dels har jag tittat på standard erbjudandet och dels på den totala mixen av vad företaget säljer.


                      Förnyelsebart     Kärnkraft   Fossil 
                                                                             inkl torv
EON  (2010)
Standard erb         25.30%            30.90%      43.50%
Totalt                     60.34%            16.41%      23.26%

Fortum (2009)
Standard erb.          0%                    100%              0%
Totalt                     37%                      51%           12%

GodEl (2010)
Standard erb           25%                     31%            44%
Totalt                       50%                     21%            29%

Vattenfall (2011)
Standard erb             54.0%                45.6%         0.4%
Totalt                         51.2%                48.5%         0.3%

               Värnamo Energi (2011)
               Standard erb.             100%                    0%               0%
               Totalt                          100%                    0%               0%

Anledningen till att jag började titta på detta var för att en vän till mig sa att GodEl sålde "ful-el". Jag var tvungen att helt enkelt fråga och då visar det sig tyvärr att GodEl inte har en energimix som jag vill stå bakom.Däremot så är det fantastisk vad GodEl gör med sitt överskott, vilket går till välgörenhet. "GodEl drivs helt utan privata vinstintressen och med syftet att generera pengar till välgörenhet. Överskottet som vanliga bolag ger i utdelning till sina aktieägare ger GodEl till olika välgörenhetsorganisationer."

"Under 2012 delade GodEl ut 5 miljoner kronor till välgörenhet, vilket ger totalt 18,7 miljoner kronortill våra välgörenhetspartner sedan starten 2005."

Värnamo Energi, som är ett kommunalägt bolag har tagit följande beslut: "2006 gick vi över till att enbart sälja förnybar energi. Alla våra kunder får idag 100% Vattenkraft utan extra kostnad. "


När jag kontaktade elbolagen så märker man lite olika inställningar gentemot oss kunder - The Big Three - är lite "fat and happy" - Fortum redovisar 2009 siffror och verkar var nöjda med det. Innan jag får uppgifterna från Vattenfall så tar det 3 påminnelser och 5 dagar trots att de varje gång lovar att återkomma. Sedan så säljer det inte samma mix som de producera. Elförsäljningen av förnyelsebar energi varierar mellan 25 - 100%. 

Vad denna undersökning ger mig är att jag ser Värnamo som det nuvarande bästa alternativet - för att de försöker att vara så "miljö-smarta" som möjligt. Få GodEl ordning på sin energimix så bler det helt klart något att överväga"

"Sol-energi"-lampa

Ta makten i dina egna händer och bli leverantör i
stället för kund!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar