21 augusti 2012

Har Utbildningsministern "koll"?


Satt och lyssnade på på en debatt om Gymnasiereformen mellan Utbildningsminister Jan Björklund (fp) och Ibrahim Byland (s).

Utbildningsministern nämnde Gymnasieingenjör minst 5 gånger och att det har varit en framgång. Denna "nya" utbildning infördes på test 2010 - finns det ett underlag att göra någon utvärdering på det?

Han nämnde också att det var Socialdemokraterna som tog bort Gymnasieingenjörers-programmet? Som jag kommer i håg det så tog den bort 1992 under Carl Bildts regering (1991-1994) - men det var kanske Socialdemokraterna som fick majoritet för det?Byland får in en "dräpare" - "Du är den utbildningsminister som har suttit längst under moderntid". Svar Björklund: Gymnasieingenjörs-programmet har varit framgångsrikt.

Jag gick en av de första Högskoleingenjörs-utbildningarna i Växjö 1987-1989. En fantastisk sammanhållning och en fantastisk fart. Satt med i Studentkårens styrelse och var kassör - vi hade mycket verksamhet med att vi drev handel med studiematerial, drev tryckeri och Café.

Av oss ca 25 Kemiingenjörer som jag studerade med ( fanns även el, maskin, bygg) av oss var det 7 stycken som har disputerat. Flera av oss har startat företag.

Jag tycker att det är bra med att Gymnasieingenjör-utbildningen har kommit tillbaka - för det kan öka intresset för teknik, vilket är viktigt för Sveriges konkurrens kraft!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar