16 augusti 2012

Några spretiga små bokstäver på ett papper kan förändra så mycket.

Hade i dag förmånen till att lyssna på ett samtal med Lars Gustafsson, en svensk filosof, författare och poet, som läste sin dikt


"Omkostnader rörelsen
  
Några tiotusen ark Lessebo Bikupa. 
Cirka trehundra engelska stålpennor. 
Tre hustrur, inklusive barn. 
Tjära och underhåll för en skötbåt. 
Tjugotvå förhyrda stadsvåningar (olika städer) 
Möblerade och omöblerade. 
Tvåhundraåttiotre pensionatsrum.
Femton förhyrda sommarställen. 
Obestämt tiotusental böcker, sprättade och lästa, liksom femtusen sidor korrektur. 
Tjugotusen kilometer tågtransporter.
Tvåhundrafemtio förbrukade vänner. 
Tjugofyra uttröttade översättare. 
Tjugotvåtusenfemhundra skådespelartimmar. 
Minst tio för alltid utskämda fiender. 
Mikroskåp, oljefärger, kameralinser. 
Trehundrafemtio franc retorter och kemikalier. 
Trehundratjugo kilometer promenader. (Därav tvåhundratre på Östermalm.)"

Lars Gustafsson är en mycket humoristisk personlighet som jag fick stifta min bekantskap med nu under årets Kulturfestival på Kulturhusets tak.

Under samtalet så yppas orden "jag tänker bäst när jag tänker på annat".

Det är allt det oväntade och ej planerade som ofta leder till de största överraskningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar