31 augusti 2012

Nätverk mitt i världen!I går lyssnade jag på Kristine Kristo från WSP Analys & Strategi och Eva Ståhl, hållbarhetssamordnare på IKEA. Vi lyssnade på dem berätta om projektet "Hållbarhet resande till externa handelsplatser". i dag sker resandet till de ca 270 externa handelsplatserna till 80 - 95% med bil. Hur skulle man kunna få ner denna siffran "gratisbussar", kampanjer, elbilsparkering. Det är också viktigt med samarbete mellan kommunen, handelsaktören och kollektivtrafikföretaget.

En uppskattning av den energieffektivitet som kan göra är ca 5% (6 TWh).


IKEA arbetar mycket med med hållbarhetsfrågor - ser man till vad IKEAs koldioxid utsläpp skapas i livscykeln så fördelar de sig som följer:
50% råvaror
13% produktion & distribution
29% kunder
3% IKEA husen 
5% uttjänta produkter

IKEA och WSP kommer att göra ett projekt där man titta på hemleverans av inköpta varor från externa handelsplatser.

IKEAs fokusområden är sortiment, hur kan vi bidra (130.000 medarbetare 600 miljoner kunder och 1000-tals leverantörer), avfall, vatten och socialt ansvar.

I framtiden så kommer alla materialen att vara komma från förnyelsebar källa, vara återvinningsbart och en större av återvunnet material kommer att vara del av produkterna.

IKEA och WWF har gjort samarbeten om skog, bomull och klimat. Ett verktyg som har tagits fram är "Sustainable transportationsystem of people".

IKEA har i Sverige ett samarbete med Blocket att IKEAs kunder får lägga upp annonser fritt för sina gamla IKEA produkter - återanvändning.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar