15 augusti 2012

Går Facebook över gränsen?

Facebook kan hålla på med olaglig övervakning. De nordiska Datainspektionerna har gått samman för att undersöka detta.
- Att Facebook övervakar privatpersoners chattar och hur de hanterar våra bilder  - kan vara olagligt i de nordiska länderna

Facebook avböjer att ställa upp för intervju, enligt Rapport - men meddelar att deras avsikt är att följa europeisk lagstiftning. Källa: Rapport, SVT 06:00.

Det är allt lite problem om ett företag som Facebook inte är öppna med var de gör, är svåra att komma i kontakt med. Vad Facebook gör borde de vara väldigt tydliga med.

Facebook - kan fel använt vara "storebror" - men det ska naturligt vis inte vara en fristad heller för brottslingar.

Det är väl klart att plattformar typ Facebook fyller en funktion att synas och "höras", men också en plats som underlättar kommunikation och informationsutbyte.
En bra Brunch under ett trevligt samtal är en "höjdare"!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar