5 oktober 2012

Hur gör HUR!


HUR står för Handelns Utvecklingsråd, vilka jag träffade genom Svensk Handel första gången.

Handelns Utvecklingsråd är en informationsspridare och stödjer forskning som görs för att öka kunskapsläget inom handel. Detta görs bla genom www.hur.nu , nyhetsbrev 5-6 gånger/år, årlig skrift, populärvetenskapliga rapporter och seminarier/workshop.

I går så anordnade HUR - "Forskningsinblick 2012":

"Förändrade roller för mellanhänderna"
Kajsa Hulthén, docent, Chalmers tekniska högskola

"I slutändan är det bara lönsamhet som räknas"
Mikael Hernant, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm


"Kassörskans traditionella roll i förändring"
Lena Abrahamsson, professor, Luleå tekniska universitet


"Framgångsrik internationell expansion med personalen i centrum"Marie Bengtsson, ekonomie doktor, Linköpings universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar