8 oktober 2012

Tolv inspirationskällor för en annorlunda vecka!


Att läsa det man redan vet - är kanske inte det mest utvecklande?

Omställning Sverige

RATIO - Näringslivets Forskningsinstitut

Jordbruksverket

Sektor3

Sveriges Hembygds Förbund

TEDx 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar