3 april 2013

Alla borde ha en präst i styrelsen!


Varför inte visa vad man står för som företag, medarbetare
och individ.
I går var jag på ett filosofiskt samtal om miljöutmaningarna på biblioteket i Vällingby. Då dök det upp en idé som jag fick och som var en av anledningarna att jag gick med i Junior Chamber International. Vi fick träffa en japansk delegation från JCI, där en av medlemmarna var en taoistisk munk, som satt som styrelseledamot i ett stort japanskt företag. Jag har funderat på detta en hel del under årens lopp och kan nu tycka att denna dimension också skulle få utrymme i svenska bolagsstyrelse. Varför inte en präst, biskop, iman eller rabbin, som har en erkänt stark inre kompass, som kan ha en stor betydelse för hur beslut tas. En tanke till alla valberedningar där ute!

Spånga El & Väskor - en av mina favoritaffärer,
som alla  borde få besöka.
I dag så är det tid för bolagstämma för TeliaSonera och jag ska vara där, som gäst i år  igen. Mitt hopp är att TeliaSonera ska fortsätta att ha målet med världens bästa kundservice.

Jag har aldrig varit med vid en bolagsstämma där det har varit så många nyval.

Följande personer är föreslagna för nyval:

Marie Ehrling (född 1955)
Marie Ehrling var VD för TeliaSoneras svenska verksamhet mellan 2002 och 2006 och dessförinnan anställd vid SAS 1982 - 2002. Idag har Marie Ehrling styrelseuppdrag i flera olika företag. Hon är bland annat vice ordförande i Nordea och styrelseledamot i Securitas, Oriflame och Schibsted. Marie Ehrling är civilekonom.
Antal aktier i TeliaSonera: 10 000.

Mats Jansson (född 1951) Mats Jansson var koncernchef för SAS mellan 2007 och 2010 och har tidigare bland annat arbetat som VD för Axel Johnson AB 2005 - 2006 och varit styrelseordförande och VD för Axfood 2000 - 2005. Mats Jansson är idag styrelseordförande i Delhaize Group och senior advisor i JP Morgan. Mats Jansson har studerat ekonomisk historia, kulturgeografi och sociologi. Antal aktier i TeliaSonera: 4 500.

Mikko Kosonen (född 1957)
Mikko Kosonen är sedan 2008 VD för Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra. Dessförinnan innehade han en rad olika ledande roller inom Nokia mellan 1984 och 2007, där hans senaste uppdrag var som Senior Vice President, Strategy and Business Infrastructure. Mikko Kosonen är idag styrelseledamot i Fifth Element Oy, Technology Academy Finland, Tiera Oy och Foundation for Economic Education. Mikko Kosonen har en magisterexamen, licentiatexamen och doktorsgrad i ekonomi.
Antal aktier i TeliaSonera: 0.

Nina Linander (född 1959) Nina Linander var partner på Stanton Chase International mellan 2006 och 2012 och dessförinnan treasurychef på Electrolux 2001 - 2005. Nina Linander är idag styrelseledamot i bland annat Neste Oil, Specialfastigheter och Awapatent. Nina Linander är civilekonom och innehar en MBA. Antal aktier i TeliaSonera: 2 200.

Martin Lorentzon (född 1969)
Martin Lorentzon är grundare av och styrelseordförande i Spotify. Han startade även TradeDoubler där han också var styrelseledamot. Martin Lorentzon är civilingenjör. Antal aktier i TeliaSonera: 229 5001.

Kersti Strandqvist (född 1963)
Kersti Strandqvist är sedan 2010 chef för Corporate Sustainability och ingår i koncernledningen för SCA. Hon har dessförinnan bl a varit affärsområdeschef inom SCA- koncernen 1997 - 2010. Kersti Strandqvist är civilingenjör och teknologie licentiat. Antal aktier i TeliaSonera: 2 200.


Omval:
Olli-Pekka Kallasvuo (född 1953)
Invaldes i styrelsen 2012 och han deltog i 12 styrelsemöten under året. Olli-Pekka Kallasvuo var VD och styrelseledamot för Nokia Oyj under åren 2006 - 2010. Dessförinnan innehade han flera ledande befattningar inom Nokia, bland annat som Chief Operating Officer, Ekonomi- och finansdirektör, chef för mobiltelefonidivisionen och chef för Nokia Americas. Olli-Pekka Kallasvuo är idag vice styrelseordförande i SRV Group Plc. och styrelseledamot i Aperios Group, Zenterio AB och i Foundation for Economic Education. Olli-Pekka Kallasvuo är jur. kand och hederdoktor.
Antal aktier i TeliaSonera: 35 896.

Per-Arne Sandström (född 1947)
Invaldes i styrelsen 2010. Per-Arne Sandström deltog i 15 av styrelsens 17 möten 2012. Han är medlem TeliaSoneras ersättningsutskott och deltog i utskottets samtliga nio möten 2012. Per-Arne Sandström har varit vice koncernchef och Chief Operating Officer i Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson och har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar inom Ericssonkoncernen. Han är styrelseledamot i SAAB AB. Per-Arne Sandström är gymnasieingenjör.
Antal aktier i TeliaSonera: 400.

Är inte särskilt imponerad av Mats Janssons ledarskap när han som SAS VD gick ut och sänkte sin lön (för att vara ett gott exempel, men sedan blev detv en höjning?). Träffar jag honom så ska jag fråga honom hur det här egentligen gick till?


Kanske skulle man kunna tänka sig KG Hammar eller Helle Klein? De skulle jag lita på i ur och skur!
Nu blir det 37% damer, men kunna bli 50% med mitt förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar