13 april 2013

Framtiden är samverkan och samarbete!

När jag funderar en del på vad som skolan har givit mig så är det som sticker ut mest de grupparbeten, som vi fick göra under hela grundskolan. Något annat har också varit att aktiverar sig i studerandeföreningar och i studentkåren.

När jag funderar över mina kemistudier så kan jag bara sammanfatta dem med att vi hade otroligt roligt, både under och utanför mina studier. Från denna tid har jag vänner som i dag är tekniska doktorer inom: teoretisk kemi, polymer teknologi, fysikalisk kemi, energisystem, kemisk teknologi, biokemi.

Det har alltid varit viktigt för mig att hålla kontakten och den främsta egenskapen jag har är kanske att jag har lite prestige och även om det var ett tag sedan vi talades vid så kan jag lyfta telefonen när som helst och ringa dem.


 Det samma har gällt många av mina tidigare lärare, som har delat med sig av sin kunskap genom åren.

Förståelsen för hur viktigt det är att bygga upp nätverk på ett strukturerat sätt. Detta är ett område där vi kan utvecklas en hel del. Alla människor som jag träffade på mitt besök nere i Småland under veckan - så har jag träffat några personer, som har mycket utvecklade och bra nätverk.

Under flera år har jag studerat detta område för att jag ser den styrka som många lärosäten i Asien och USA har av att ha utarbetade alumni-nätverk.De fördelar som studenter, näringsliv, kommunen och andra aktörer skulle kunna få ut genom att utbyta kunskap, erfarenheter, erbjuda vidareutbildningar, bygga ett starkare ch bättre fungerande samhälle.

Det krävs att resurser och tid satsas, men resultatet har på många sätt visat sig vara mycket bra.

Alla som jag talade med kunde se fördelar som gjorde att ett alumni-nätverk skulle kunna vara betydelsefullt.

I Småland skulle det vara naturligt med dessa nätverk för de finns liksom bara där och har utvecklats genom tiden. Till exempel så är jag medlem i Smålandsgille i Stockholm, som funnits sedan 1890, Expansiva Växjö, som Växjö kommun arrangera. Ett av de bästa är Möbelriket.

Jag har också fått höra hur många gånger försök har gjorts,
men i mina öron utan att veta dem alla så har man tydligen inte gett dessa de rätta förutsättningarna. Att utveckla ett alumni-nätverk handlar mycket om hårt arbete, engagemang och att ett antal arrangemang årligen arrangeras.

Möjligheterna finns där och de är stora och ljusa - frågan är bara var vi finner "spindlarna" till dessa nätverk. Ett förslag skulle kunna vara att avgående kårordförande anställs av Universitetet för att vara en av dess spindlar. Man skulle kunna organisera det som en stiftelse med en styrelse med representanter från kommunerna, länsstyrelserna, näringslivet, studentkåren, universitetet, Regionförbundet Södra Småland.

Erfarenhetsutbyte med tex Möbelriket, IKEA Family, Ung Företagsamhet, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Rotary, Lions, Östers IF, Växjö Lakers, Ung Företagsamhet, Smålands Gille. Kunskapen och erfarenhet finns - nu är det hårt arbete och att "spinna trådarna" som börjar.

Det är i samarbete och samverkan, som framtiden byggs!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar