6 april 2013

Det kommer inte av sig själv, men alla kan utveckla det!


Visst kan det vara tufft att komma i kontakt med människor. Men jag tror att det börjar med att lära känna sig själv. Att börja bygga människor så tidigt som möjligt.

Jag har haft tur och har föräldrar,som oavsett vad jag har gjort och tagit för beslut så har de stött mig! De har givit mig värderingar, som jag burit med mig genom livet.

Ett tydligt exempel var att jag aldrig har snattat även när jag har befunnit mig i sällskap där flera höll på med de upp till 15 år. Jag ville absolut inte göra mina förändrar besvikna och ledsna - över att jag inte följde MIN "värderingskompass", som jag främst fått från dem och även deras förtroende. Förtroende är ju något av det viktigaste vi har i en familj och i ett samhälle.

De gav mig också förtroende genom att banade min väg in i föreningslivet. Bland annat så att jag och min far i samma styrelse för I11 Pistolskytte förening då jag var ca 12 år. Detta var en av de byggstenar som fått av pappa tillsammans med att jag alltid har kunnat fråga pappa om råd i styrelsefrågor.

Min mor har alltid symboliserat omtanke och godhet mot mig och mina syskon, men även mot släktingar och andra utanför familjen. Hon har alltid tid för att lyssna på alla och är otroligt klok och vill människor väl.

Sedan har det blivit både föreningsstyrelser, politiska styrelser, studentkårens fullmäktige, studentkårs styrelser, nämnder och företagsstyrelser och jag jag har deltagit på en hel del bolagsstämmor i bolag där jag är aktieägare på och utanför börsen.

Denna hjälp och stöd jag fick som ung av föräldrar och andra har lärt mig att gärna hjälpa andra om jag kan och har den möjligheten bara de frågar. Bland annat så har jag under tre år varit mentor för 10 ungdomar på Ross Tensta Gymnasium och Fryshuset/Rotary Fryshuset, vilket har lärt mig otroligt mycket bla att vi har olika sätt att kommunicera och jag har nu börjat använda SMS mer frekvent än tidigare.

Tre organisationer som har väldigt viktiga för mig och min utveckling har varit: Studentkåren i Växjö, som gav mig möjligheten att blomma ut och där jag i olika positioner hade kontakt med många studenter, administrativ personal och högskolepersonal.
Jag vill betona att jag hade tillåtelse att göra detta.
Inte minst för mina brorsdöttrar.

Toastmasters i Stockholm där jag har fått möjligheten att träna att stå och tala inför publik, vilket resulterade att jag på Ericssonbolagstämma 2012 ställde mig upp för att lyfta några punkter som jag tyckte var viktigt. Junior Chamber International (JCI), som är en helt otrolig organisation i att utveckla mig i styrelsearbete, projektledning, sälj och att tala i olika sammanhang. Särskilt det år jag var President 2008 i JCI Stockholm då vi bland annat arrangerade vårkongressen "Kina- den nya draken", TOYP - Ten Outstanding Young Persons och ett samarbete med Ross Tensta Gymnasium.
Att ha utvecklat en nyfikenhet för olika ämnen (miljö, återvinning, Kina, samhällsengagemang och företagande) men också för människor. Intresset för människor kommer nog av morfar, som var lanthandlare och hade åkeri - han var en som alla kände, men han hade alltid tid för mig och jag fick alltid sitta med och lyssna när det var besök eller fest med de äldre måannen. Jag var alltid sedd och hörd! Denna nyfikenhet har gjort att jag gärna tar kontakt med människor jag inte känner för att jag är nyfiken på att få veta något, få igång ett samtal. Då handlar det om att bygga ett förtroende och komma in på ett område som intresserar ett område som intresserar den andra personen. 

Denna egenskap tror jag kommer av att jag tränar dagligen - och jag är tacksam för att jag har goda vänner som står ut med att jag tränar nästan jämt.

Samverkan är framtiden - viktiga redskap är att våga ringa, att våga ta kontakt med andra och att var generös med sina kontakter.

Jag är bra på dessa delar men kommer att utvecklas i hela livet inom detta område och har flera förebilder inom olika områden, vilka lär mig mycket. Det gäller att se sitt eget och andras värde!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar