4 april 2013

Detta måste tåla granskning och öppenhet!

Det är en hel del samtal om vinster i välfärden.
Privata företag som på ett passionerat sätt driver sin verksamhet med ett syfte att hjälpa sina klienter, kunder eller patienter kan jag tycka är bra. Det är viktigt att statlig, landsting och kommun har något att jämföras med.

Vi får uppgifter om företag som arbetar med skola, Immigrationsverket och Arbetsförmedlingen till en ersättning - och det är lätt att få intrycket av att vi betalar för mycket för dessa tjänster.

Det verkar inte som upphandlarna har uppsatta kvalitetsmål - dvs specificerat det resultat, som man vill betala för. Vad får de då för konsekvenser för uppföraren om de inte levererar överenskommet resultat?

Riskkapital som för ut överskott till skatteparadis - är tveksamt. Vill man vara med på marknaden så få man också vara med och investera i välfärdssystemet så som skatter, som finansiera deras verksamhet i första rum. Vill man inte vara med och satsa i Sverige så är frågan om man är en sund aktör? Det är ju inte så att pengarna är obegränsade och satsade pengar ska kontrolleras om de ger resultat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar