3 april 2013

Det som kommuniceras SKA genomföras för att bli värderingshöjande!I dag har jag varit på TeliaSoneras bolagsstämma på på Circus i Stockholm. Eftersom jag är en av de 550.000 aktieägarna i TeliaSonera.  Inpasseringen var en kamp - väl inne så slängde jag i mig en koppkaffe och en morotskaka för att vara observatör under 3 och en halv timmas bolagsstämma.

Det fick mig att fundera en del och visst lärde jag mig en hel del! Lite förvånad är jag dock över att en revisionsbyrå med löpande räkning - PWC - som har reviderat firman i 9 år och att en kompetent styrelse och ledningsgrupp inte själva kunde upptäcka missförhållandena?

Jag undrar verkligen hur TeliaSonera ska satsa på sitt hållbarhetsarbete? De ska integrera hållbarhetsarbetet i affären sas det från scenen.

Men från Uppdrag gransknings reportage så framgick det från en före detta kommunikationsdirektör att de hade fått sagt till sig att de inte skulle titta närmare på det. För exakt ett år sedan så mötte jag Janne Josefsson i vestibulen - för han släppte man inte in!

Hur hade dagens bolagsstämma sett ut om inte Uppdrag granskning hade gjort sitt granskande arbete?

Vi satsar på att få kompetenta medarbetare genom långsiktiga incitamentsprogram och  styrelsearvoden på miljonbelopp till styrelseordförande.

Det talades mycket om hållbarhetsarbete från tf VD och koncernchef, avgående styrelseordförande och av bla Folksam som en av storägarna. Då tycker man ju att Hållbarhetsredovisningen skulle ha varit med i Bolagsstämmohandlingarna 2013 - varför så inte var fallet förvånar mig. Att den finns på hemsidan är ju inget argument för att den inte finns bland handlingarna. 

Att sedan hållbarhetsredovisningen lovordas av blanda annat Folksam - visar väl att storägarnas informationsövertag är större och resulterade i att när styrelsen fick ansvarsfrihet så hördes det skratt från småägarna - av uppgivenhet. När Swedbank Robur ställer sig upp (min fondförvaltare) och ger dem ansvarsfrihet medan bland annat Aktiespararna förordar det motsatta så visas detta ännu tydligare. 

Årsredovisningen med drygt 100 sidor innehåller 1 sida hållbarhet. Men det talas ofta om ekonomi, ekologi och socialtansvar, som tre lika delar - verkligheten är en helt annan.

Jag är verkligen imponerad av dessa små aktieägare, som ställer sig upp och är välförberedda - och med passion talar för ett bolag de valt att investera i med egna pengar. 

Något som också förundrar mig är att hållbarhetdirektören är underställd kommunikationsdirektören. Även detta ger signaler! 

Riktigt mörkrädd blir jag när jag hör att TeliaSonera hade köpt aktier av ett bolag som sålt dem två gånger - hur kan de ens vara möjligt? 

Det positiva med att vara observatör i dag är att jag har tagit fram "Vägledning till god styrelsesed" från StyrelseAkademien. Det är bara att förbereda sig inför nästa år! För vissa krav måste man ju kunna ställa på det företag och den styrelse som man väljer på en bolagsstämma. Nästa år ska jag vara noga med att anmäla mig efter alla konstens regler - och förberedd till tänderna om inte TeliaSonera har köpt ut mig!?

Det mest positiva var förutom de fagra talet att man tillsatte ett hållbarhetsutskott tillsammans med revisions- och ersättningsutskott. 

Märkligt var att den finska ägarrepresentanten inte valde att uttala sig?
TeliaSoneras, Vice President Head of Corporate Responsibility heter Eija Pitkänen - glöm aldrig det kära TeliaSonera medarbetare!


Presentation av föreslagen styrelse


Hur fungerar TeliaSoneras Whistleblower system?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar