4 april 2013

De som bestämmer och därmed har ett stort ansvar!DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 31 DECEMBER 2012, 
Källa: TeliaSoneras Årsredovisning 2012
Aktieägare
1. Svenska staten, 37,3%
2. Finska staten, 11,7% + -> 49,0%
3. Capital Group Funds, 3,6% 
4. Alecta, 2,6%
4. Swedbank Robur Fonder, 2,6 %
6. AMF Försäkring Fonder, 1,9 %
7. SHB Fonder, 1,2% 
7. SEB Fonder, 1,2% 
9. Fjärde AP­fonden 1,1%
10. Norges Bank Investment Management, 0,8%

De 10 största aktieägarna i TeliaSonera har 64,0% av aktierna och rösterna. Ett stort ansvar faller naturligtvis på den svenska och finska staten, som själva kan avgöra en ansvarsfrihets fråga för styrelsen.

Frågan är hur de tänkte och hur de har agerat under de pågående affärerna i TeliaSonera. Ingen av dem kan ju ha missat Janne Josefsson och Uppdrag granskning vid förra bolagsstämman. Det var i april och borde ha givit varningssignaler och frammanat interna undersökningar internt i TeliaSonera. Sedan så visades programmen i september. Advokatbyrå Mannheimer Swartlings gjorde en undersökning.

En fråga man kan ställa sig är ju vilka etiska regler som dessa investerare har. Tror att det framöver bli att titta närmare på detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar