11 april 2013

Mod, omtanke och handlingar - tre önskningar i tre unga förebilder!


I dag fick vi tre förebilder,som får stipendium av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf . Det är viktigt att unga ledare lyfts fram för att vara inspirationskälla för deras mod, omtanke och handlingskraft, som grundar sig i värdebaserat ledarskap.

"32-åriga Farid Nolen har tilldelats stipendiet Kompassrosen inom offentlig sektor för sina insatser med att involvera unga att motivera varandra i matemati"

"Julia Kalthoff, VD på yxfabriken Wetterlings, har tilldelats stipendiet Kompassrosen inom näringsliv för att hon som ung kvinna gått in som ledare i ett företag och vågat ställa krav om en hållbar produktion."

"18-åriga Emelie Blondin Köhler har i tuff konkurrens tilldelats stipendiet Kompassrosen inom ideell sektor för sina insatser som ledare för unga, bland annat genom ett integrationsprojekt som bjuder in socialt utsatta ungdomar till Scouterna."

Källa: Konungens stiftelse Ungt Ledarskap

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar