4 juni 2013

Det börjar med orden...

Boken "Bildningsresan" är en antologi från Bertil Ohlin Förlag. En mycket intressant bok med författare av texterna som Dilsa Demirbag-Sten, Nicklas Lundblad, Johanna Koljonen, Mats Svegfors mfl.

Nedanstående texter av Madelaine Opira ger en annan bild av Husby än vad du fick i media för några veckor sedan.


"Barn i mångfaldens Husby föds till världsmedborgare och kultiverar sin bildning genom såväl lek som skola. De har tillgång och närhet till allt de kan önska sig av ett öppet samhälle, med gröna lekplatser, kulturellt berikande och pulserande umgängesliv, närhet till storstadens kommers och nöje, bibliotek samt gratis utbildning från grundskolan ända upp till forskarnivå. De är svenskar som behärskar flera språk och förstår olika kulturer redan i mycket tidig ålder - och på många sätt bidrar, som Marcus Wallenberg önskade, till att ta världen till Sverige".

"Det finns ett behov att tillhanda bildning som grundar sig på att utveckla sin empati, medmänsklighet och en känsla för rättvisa skapa ett fredligare och bättre samhälle."

Källa: Bildningsresan, en antologi, Madelaine Opira


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar