13 juni 2013

Stockholm i vårt hjärta!

Så byggdes Stockholm!
Sju korta filmer om huvudstadens utveckling från senmedeltid till nutid
1. Senmedeltid och Vasatid,
1470-1570
2. Stormaktstidens huvudstad,
1630-1710
3. Frihetstidens huvudstad,
1720-1772
4. Industristaden, 1860-1905
5. Folkhemsbygge, 1905-1945
6. Skördetid och Rekordår,
1946-1982
7. Samtid och framtid

Producerade för Murmestare Embetet i Stockholm i samarbete med Stockholms Stadsmuseum.

Se dem du också!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar