4 juni 2013

Vad får oss att vara på tå och våga utvecklas?I dag var jag på "Disruptive Innovation", som ingår i ESBRIs Estrad-föreläsningar och handlade om KODAKs och NOKIAs utmaningar. Även FACIT togs ut som ett exempel på företag, som på sin tid har varit marknadsledare, men inte klarat av att hålla sin position.

Utmaningar som stora företag ställs inför är:
1. Stora företag prioriterar stora marknader. Om du är ett stort företag så prioriterar du inte de små marknaderna. Så när små företag kommer med nya innovationer finns risken att de inte märks förrän det är för sent.,

2. Kompetens blir till inkompetens. Risken att fastna i det man kan.

3. Interna konflikter och legitimitet. De olika avdelningarna börjar tävla med varandra, som tex analog och digitalteknik hos Hasselblad.

4. Företag fastnar i marknads preferenser. Frågan är om man vet vad man behöver. Kommer i håg att jag hörde ett program om appar på radion 2001 och att det talades mycket om det, men det jag kommer ihåg var att man kunde få information om vädret. Men det var inte så många som satsade på det och man viste inte hur man skulle skapa affärs modellen hos de etablerade företagen och operatörerna,


5. Produktarkitekturen skapar låsningar i organisationen. Hur man är organiserad och har satsat i sin värdekedja har betydelse hur flexibel man kan tänkas vara.

6. Teknologi utvecklas av stora framgångsrika företag, men saknar landningsbana. Företag som Kodak och Xerox har tagit fram många bra innovationer, men sedan inte klarat att få in dessa i den befintliga organistionen.

7. Ny teknik förändrar branschstrukturen. Facit hade 90 säljkontor i Sverige, men var utformad för en säljmodell med småvolymer och höga marginaler.


8. Företags investeringskalkyler diskriminerar innovationsdiskontering. Företag styrs av sin existerande marknad. Efter att ha lyssnat på Christer Sandström, PhD, forskare på Center for Business innovation, Chalmers och Ratio, så har jag tänkt på hur Apple har utvecklats.

Med Steve Jobs i spetsen så har man varit med och
... revolutionerat persondatorn, med Macintosh.
... musiken genom att kunna ta betalt för musiken genom Itunes och spela den på IPod.
... mobiltelefonin med IPhones (smartphones).
... media med läsplattorna, IPad.
... att ta betalt för appar/innehåll med AppStore.
... ett nytt butikskoncept med Apple Stores.

I boken "Apple från insidan" så ger Adam Lashinsky, journalist från Forbes oss en inblick i den mycket slutna och annorlunda Apple-kulturen. I dag ett av världens högst värderade företag, som många vet ytterst lite om - men nåastan alla har eller har haft en relation med.

Apple har varit ett företag som har varit med och brutit ny mark, genom att de varit innovativa och annorlunda. De har kombinerat teknik och design. Det har varit ett företag som verkligen har velat vara med och förändra världen.

Kanske har apple i sina stunder varit som den "fula ankungen": utskrattad, annorlunda och med en ljus framtid. Apple har varit mycket framgångsrika med sin kommunikation. De är tydliga och har enkla budskap och har haft fantastiska presentationer av nya produkter.

Man har hela tiden alltid varit försiktiga med vad man har kommunicerat och hållt nya produkter i en liten krets där bara några få känner till helheten. Man har hållt ett fast grepp kring hela värdekedjan.

Vad framtiden bär med sig återstå att se upp med. Under Steve Jobs så styrdes Apple med järnhand och informationen var begränsad till vad man gjorde. Apple har varit väldigt slutet - så det är frågan hur man håller uppe sin innovationsförmåga.

Frågan är hur mycket man egentligen lyssnar på kunderna?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar