13 juni 2013

Press på Pressen!


Har vi en gemensam verklighet?

"PAPPERSLÄSANDE EFTER ÅLDER
Andelen som minst fem dagar i veckan läser en morgontidning i pappersform föll i alla åldersgrupper 2011-2012 och var förra året:
Över 65 år: 74 procent.
50 till 64 år: 64 procent.
30 till 49 år: 44 procent.
16 till 29 år: 22 procent."
Källa: Som-institutet vid Göteborgs universitet (TT)"Seminarium i KU Dagspressens tillbakagång, särskilt bland yngre, oroar riksdagen. En farhåga är att raset försvagar demokratin."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar