14 juni 2013

Hur betydelse full är transparens för de anställda, kunder och samhället?

 I dag så lyssnade jag på en presentation om styrning (governance) där det exemplifierades att FN om man räknar bort de fredsbevarande styrkorna har en budget motsvarande ett större amerikanskt universitet som UCLA. Detta låter ju helt otroligt? Får allt kolla detta.

Jag hörde någon av Spendrups-bröderna förklara deras CSR-arbete med att de betalade skatt på en fråga från en afrikansk student på ett SIFE-arrangemang på Electrolux - I går blev detta uttalande aktuellt igen, men då genom en rapport och hur multinationella företag agera utanför Sverige.

I går så läste jag en artikel i DI - där professor Hans Rosling lyfter fram att "Skatt bättre än CSR". I artikeln lyfts fyra företag fram i en undersökning av Swedwatch och Diakonia. Företagen är Ericsson, SKF, Atlas Copco och Sandvik och hur de agera i Zambia.

"Landet är hårt drabbat av skatteflykt, något som enligt en rapport kostar världens utvecklingsländer 5.000 miljarder kronor varje år. En summa som är långt mycket högre än all världens bistånd till dessa länder."


Hans Rosling har länge ifrågasatt företagens arbete med ansvarsfullt och hållbart företagande, Corporate Social Responsability (csr)."Csr har väl ingen större betydelse? Det är ju så lite pengar, nästan ingenting. Man ska söta sina företag så väl att de är lönsamma och så att man kan ge bra löner, bra produkter och bra avkastning och betala skatt. Då är man duktig företagare och sådana respekterar vi", säger han till Di."


Frågan är väl varför man väljer att inte vara transparenta med de skatter man betalar på olika marknader? Det kan vara att man inte vill ge konkurrenter denna information om man inte själv får den! Men samtidigt måste det ju vara problematiskt att man visar en ovilja att vara transparent när/om man gör rätt rätt för sig. 

I boken "Ledarskap 200 råd" av Percy Barnevik beskriver han: "Skatter -minimeras men med måtta. Skatter är ett känsligt område. Man vill förstås i grunden minimera skatten. Samtidigt  vill man som stort och ansvarstagande företag undvika extrema och artificiella konstruktioner. Till det senare hör enbart skattedrivna interntransaktioner och slussande av pengar via nu förs´vinnande skatteparadis. Förr i världen dribblades det också ofta med interna transferpriser för att minimera vinster i högskatteländer. Detta håller inte längre, vilket de kan intyga som hållit på i åratal med skatteprocesser, särskilt i USA. Skatteminimeringen får inte heller leda till snedvridna operativa resultat i de olika enheterna, vilket skulle erodera resultatansvaret. Så minimera skatten, men med måtta."

Ett lands förmåga att ta in skatter är ju viktig för dess utveckling och uppbyggande av institutioner. I dag släpptes Governance Report 2013.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar