11 juni 2013

Har du någon aning om...?

Jag tror att det är viktigt att veta. För då kan vi i alla fall göra något åt det och göra förbättringar.

På klimatkonto kan du mäta din egen klimatpåverkan. Testet är indelat i fyra olika delar. Bostad, mat, resor och övrigt.

Tänk på att det inte är en tävling mer än mot dig själv, men det är ett gemensamt ansvar.

Klimatkontot är gjort av IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar