10 juni 2013

Visualisering är något som får mig att bli intresserad!

I dag så snubblade jag över SVT Pejl hemsida, som fick mig att stanna upp för en stund!
Testa dig själv - hade du pejl på detta?

Olika väljargruppers partisympatier 2006-2013

Inkomstskillnader i Sverige

Hur ser lönetrappan ut för ditt yrke?

Kvinnors lön i procent av mäns

Sverige omformat efter dess invånare

Jämför åldersfördelningen i Sveriges kommuner 

Orterna som tynar bort

Landets alla grundskolor

Alla brott i Sverige

Platser som kan vara förorenade

Detta är ju en del att ta till sig - men mycket intressant att gräva sig djupare i

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar