8 juni 2013

Olika personers syn på olika saker...

 "För mig som humanist är bildning, enkelt uttryckt, kännedom om hur folk i gångna tider har levt, tänkt och utvecklat samhället. Humanioras traditionella funktion är att vårda bildningsarvet från det förflutna och föra in det i nuet." 
Ebba Witt-Brattström, professor i litteratur vetenskap

Det kanske skulle vara lite mer filosofi och konst på Handels och KTH?

Kolla in denna länk om du har funderat på kvinnliga författare!"Men bildning handlar inte om problemlösning, eller ens om den hastighet med vilken vi kan komma ihåg något. Bildning är den bakgrundskunskap vi använder i realtid för att se världen, en sorts lins genom vilken skeende och ting filtreas."
Nicklas Lundblad, policy expert på Google

"Tillgängliggörandet av det skrivna ordet är ett sätt att stärka det goda, förnuftiga och konstruktiva i människan. Att ge barnet ett redskap att formulera sina drömmar, tankar och behov och på så sätt kanske rent av lättare stå det onda emot."
Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig för Berättarministeriet

"Folkbildningen är intimt förknippad med demokratiutveckling. Dels ger den oss platser att mötas där i bästa fall gränser ifråga om kön, utbildning, kultur och region överskrids. Den erbjuder iså fall rum d¨r vi kan lära oss att förstå varandra och oss själva bättre liksom att lyssna och argumentera bättre." Erik Amnå, ordförande i Studieförbundet Bilda och professor o statsvetenskap vid Örebro universitet.

"Lärande och undervisning i skolorna skulle kunna bli lika attraktiva som datorspelen är för våra ungdomar. Spelen är i högre grad än undervisning interaktiva. Kanske är det i interaktiven, delaktigheten, nyckeln till motivation och lust sitter" Fredrik Högberg, är internationell erkänd tonsällare och musikproducent.

Bildningsresan som ges ut av Bertil Ohlin Förlag kan jag verkligen rekommendera.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar