28 juni 2013

Jag har några talanger...

Naturligtvis frågade jag om lov innan jag
tog denna bild!
 Att få människor att tala. Jag är intresserad av andra människor och genom att få dem att börja tala om något som de är intresserad av så får jag höra fantastiska berättelser. Genom att ställa frågor och vara verkligen intresserad av deras svar. Att ta reda på vad andra människor gör och är duktiga på så kan jag hjälpa andra. På ett strukturerat sätt så försöker jag hålla detta i minnet med lite olika veerktyg.

 Att använda mig av telefonen som ett verktyg för att få veta mer om någonting - tex hur det svenska skattesystemet ser ut.

 Att finna utmaningar och sedan finna kompetensen för att lösa dessa, som jag "snubblar" över titt som tätt. Det kan vara genom mitt nätverk, egna eller andras färdigheter, kunskap som jag eller andra innehar eller erfarenheter som jag och mitt nätverk bär med oss.

 Att jag gärna hjälper till om jag kan och att jag har ett nätverk av likasinnade personer.

Att finna affärsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar