30 januari 2018

Det GÅR att göra skillnad i det lilla!

Sedan jag kom upp till Stockholm så har jag blivit medveten om att det står en dunk, 5 liters, olja på hisstaket i Stureby.

Det är inte det enda stället kan jag lova er! För det har jag fått reda på. Genom mitt nätverk av Spärrvakter! VAD gör den där! Den har varit där sedan den 7 januari då jag kom tillbaka till Stockholm.

Som "gammal" KMA-samordnare så tog jag "action" - jag har talat med Spärrvakterna, SL-kundservice (som talkat med Trafikledningen), SLs miljöchef, MTRs miljöchef mfl.

DEN ska inte vara där av många anledningar. En motor finns vid den - vilken kan förorsaka brand, Enligt ordningsföreskriften art. 4 ska den inte finnas där. Skulle den läcka blir det halt!

Jag är imponerad av det engagemang som detta skapat hos vissa av spärrvakterna - som berättar för mig vad de får för svar! - Enda anledningen att den står där är att - det är jobbigt för entreprenören att bära den varje gång de ska använda den.

Då kunde de ju använda flaskor i stället?

I GÅR VAR DEN BORTA! VI TILLSAMMANS LYCKADES ATT FÖRA TUNNELBANAN LITE SÄKRARE!

 20 dagar och VI fixade det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar