8 januari 2018

Ni är ett bra och lyhört team på Axfood - Åsa Domeij

Åsa Domeij kontaktade mig i förra veckan och nu har de lämnat in sin COP till UN Global Compact. Imponerad av Axfoods handlingskraft och ödmjukhet när de insåg att de begått ett fel. Till och med SMS efter att åtgärden var vidtagen!

En uppmaning till handling för hållbara affärer!

Initiativet UN Global Compact SDG 2015 och UNGC startade 2004 under Kofi Annan  ledarskap och ger möjligheten för oss företagare att ta vårt ansvar för vår verksamhet och de vi påverkar. Detta lägger grunden till CSR-arbetet ( Corporate Social Responsibility)- hållbarhetsarbetet. Det består av 10 PRINCIPER som behandlar mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
PRINCIP 1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
(Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights).

PRINCIP 2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
 (make sure that they are not complicit in human rights abuses).

ARBETSRÄTTSLIGA
PRINCIP 3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
(Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining).

PRINCIP4. Eliminera alla former av tvångsarbete (the elimination of all forms of forced and compulsory labour).

PRINCIP 5. Avskaffa barnarbete (the effective abolition of child labour).

PRINCIP 6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter (the elimination of discrimination in respect of employment and occupation).

MILJÖ
PRINCIP 7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker(Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges).

PRINCIP 8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande (undertake initiatives to promote greater environmental responsibility)

PRINCIP9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik (encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies).

KORRUPTION
PRINCIP 10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. (Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery).

Det är 268 företag som har skrivit under deklarationen för att arbeta efter dessa 10 principer och att en gång om året redovisa hur arbetet går.

Tyvärr 18 svenska företag ca 7% som inte skött arbetet med att lämna in beskrivningen av arbetet COP (Communication on Progress). De två första företagen som anslöt sig till UN Global Compact. Jag har under en lång period på ideell basis ringt upp de svenska företagen som har missat sitt åtagande, vilka har varit allt från stora banker, industriföretag, konsultbolag till mindre företag.

Tyvärr ser jag ingen annan råd än att publicera dem här:
Axfood
KPA Pension
MAXBIT/ Screen Bolaget i Stockholm
CDI Dental
IETV
Ages Casting Solna
B2B IT-Partner
West Atlantic
eWork Scandinavia
Fogmaker International
Driconeq
Mojang
Polargo Div of Broadview Charters
Inducont Staff Service
Eterne
IT-Mastaren Mitt
Sundfrakt
ICT i Göteborg
Hemforsa FastigheterDet går att ni mig på 070-644 6224

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar