12 september 2012

Det var här det började!


På Drottninggatan 29 i Stockholm låg 88-öresbasaren här gjordes affärer viktiga för Ingvar Kamprad och IKEA.

Det här är hämtat ur boken "Möjligheternas tid är inte förbi - Eller den sederlärande historien om IKEA":
"Den lille pojken köpte stickorna i askar för 1,5 öre styck och sålde dem för 5 öre. Priset var förstås hutlöst, särskilt som han begärde detta hutlösa pris av de sparsamma människorna i Småland. De som köpte, de köpte väl mest för att bli av med den efterhängsne lille pojken eller kanske för att de tyckte att företagsamhet borde uppmuntras och som stöd till företagande var ju några ören trots allt en ganska liten pålaga, något som senare tider skulle besannas. Tändsticksaffärerna gav mersmak, särskilt sedan den lille pojken genom att köpa stickorna i 88-öresbasaren i den stora staden Stockholm, lyckats halvera inköpspriset."

"Tändsticksaffärerna vande också den lille gossen vid att köpa och sälja och vid den matematik, som bor i denna sorts verksamhet. Den lärde honom också tidigt att iaktta och fundera över hur den som sålde skulle kunna komma över de varor han sålde och hur hans kunder skulle få fördelar av att han som mellanhand skapade bättre inköpskällor."

Det handlade om att sänka kostnader för att kunna sänka priser. Frågan är om inte IKEA skulle kunna vara företaget som skulle kunna ta sig in på marknader i utvecklingsländer och skapa produkter som vänder sig till människor på dessa marknader och deras behov. Att möblera deras hem?

I går lyssnade jag på Ivo Zander, Professor i Entreprenörskap på Uppsala Universitet, som lyfter fram tre entreprenörer och företag som har gått från noll till att vara en av de största på världsmarknaden. Lakshmi Mittal med Ispat inom Stålindustrin, Zhang Rulmin med Haier inom kylskåp och Ratan Tata med Tata Group inom telecom, bil och läkemedel.

Vad har då dessa tre företagare gemensamt? De kommer fråm "ingenstans", deras hemma marknader är stora, företagen är familjestyrda och de väljer utvecklingsländer att göra förvärv på - marknader där tillväxten är mycket stor. De utvecklar produkter som vänder sig till dessa marknader. De gör detta på längre sikt än kvartal och år - de gör det som Ingvar Kamprad på längre sikt, 10-20 år-

En stor betydelse för Ingvar Kamprad och IKEAs utveckling tror jag att "En möbelhandlares testamente" var som skrevs 1976 - då Ingvar Kamprad blev 50 år. Den består av 9 teser, som präglar IKEA än i dag även om de skrevs för 36 år sedan! Jag skulle vilja säga att detta är ett av de fundament som IKEA är byggt:


1)   Sortimentet - vår identitet.
          a)   omfattning
          b)   profil
          c)   funktion / teknisk kvalitet
          d)   lågpris med mening
          e)   ändringar i vår sortimentpolicy

2)   IKEA-andan. En stark och levande verklighet.
3)   Vinst ger oss resurser.
4)   Att med små medel nå goda resultat.
5)   Enkelhet är en dygd.
6)   Linje annorlunda.
7)   Kraftsamling - viktigt för vår framgång.
8)   Att ta ansvar - en förmån.
9)   Det mesta är ännu ogjort- Underbara framtid.

Ingvar Kamprads passion för sina anställda, kunder och IKEA - gör att det är inspirerande att arbeta för IKEA. Han är det bästa exemplet och en levande förebild.

Hur skulle ett "IKEA" kunna byggas i dag? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar