23 september 2012

Nu har DU chansen!

Hoppas att du liksom jag ta och åker ut till Botkyrka och Alby skolan i eftermiddag. Finalen på Hållbarhetsveckan kommer att vara mellan 16.00-19.00.


"Från tre dimensioner av hållbar utveckling till sex utmaningar

Begreppet hållbar utveckling innehåller tre dimensioner: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Botkyrka kommun har gjort en omfattande analys utifrån en europeisk deklaration om hållbar utveckling, den så kallade Ålborgdeklarationen.
Vi har kommit fram till att kommunen står inför sex särskilt viktiga utmaningar för en hållbar utveckling.
  • Botkyrkaborna har arbete
  • Botkyrkaborna känner sig hemma
  • Botkyrka har de bästa skolorna
  • Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna
  • Botkyrkaborna är friska och mår bra
  • Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin"


Detta är en bra chans att besöka Alby och jag kan garantera dig en upplevelse utöver det vanliga!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar