17 september 2012

"Utan bibliotek - ingen lek"?


Jag tycker att skolbibliotek är otroligt viktigt - vi fick en Ny Skollag 2011.

Hur omfattande är egentligen de sponsrade läromedlena - ett exempel är Miljön - så funkar det? Det var P1 Kaliber som tog upp sponsrade läromedel i dagens program. Hur väljs och granskas läromedel i dag?

Nu är skolbiblioteken viktigare än någonsin! I Skollagen står det att det ska finnas Skolbibliotek.

Den granskande myndigheten är Skolinspektionen.

"Skolinspektionens krav på skolbibliotek

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning."
Vid ett samtal i dag med Skolinspektionen visar det sig att av Skolinspektionens granskningar för Grundskolan har 33 av 470 skolor fått anmärkningar angående skolbibliotek. När det gäller Gymnasier har 114 Gymnasieskolor granskats och av dessa fick 30 anmärkningar - av dessa 30 så var 29 friskolor. Jag har försökt att nå Friskolornas riksförbund, men de har valt att inte kontakta mig än.Hur många grundskolor och gymnasieskolor finns det i Sverige? 
Var har ni för erfarenhet av sponsrade läromedel? 
I vilken omfattning används dessa i undervisningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar